Recent

 • Steden stiller en veiliger dankzij PIEK 2 - project

  Steden stiller en veiliger dankzij PIEK 2 - project

  Geluidsarme leveringen zijn goed voor mens, economie en milieu. Dat is de conclusie van PIEK 2, een onderzoekstraject om duurzaam en efficiënt goederenvervoer in de stad te bevorderen, waaraan ook TRAXIO deelnam. PIEK 2 heeft intussen de proeftuin verlaten. Dankzij de vele testen op het terrein werd de regelgeving voor goederenbelevering vandaag aangepast. Daarnaast werd ook de dialoog over stedelijke distributie in brede zin aangezwengeld. Dit vormt een vruchtbare voedingsbodem voor lokale overheden die verder aan de slag willen met hun stedelijke logistiek.

  Lees meer...
 • De Europese strijd tegen kilometerfraude

  De Europese strijd tegen kilometerfraude

  Overleg met ACEA en de Europese constructeurs

  Lees meer...
 • Wat is een lage-emissiezone? Wat plant TRAXIO?

  Wat is een lage-emissiezone? Wat plant TRAXIO?

  Het Luchtkwaliteitsplan in Vlaanderen (fijnstofproblematiek) wil een onderzoek binnen Vlaanderen naar de uitwerking van een uniform kader voor de invoering van lage-emissiezones (LEZ). Ook het Vlaams regeerakkoord bevat het voornemen om de LEZ's te faciliteren. Een LEZ is een lokaal afgebakend gebied, meestal een stadscentrum, waarbinnen een selectief toelatingsbeleid geldt op basis van de uitstoot van een voertuig. De maatregel heeft vooral tot doel om de gezondheidseffecten veroorzaakt door roetuitstoot van wegverkeer te verminderen. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de lage-emissiezones. Het decreet moet een rechtsgrond bieden voor het Vlaams kader voor LEZ's en het voor een gemeente mogelijk maken een LEZ in te voeren. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Tegelijkertijd hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet. Het besluit werd voor advies ingediend bij de Raad van State. TRAXIO volgt de evolutie van dit dossier op de voet vermits de stad Antwerpen beslist heeft om vanaf half 2016 een dergelijke zone in te voeren. Dit betekent dat de automobilist zeer goed moet weten of zijn auto of de aan te kopen auto (ook na 2020) kan voldoen aan de normen van de LEZ in Antwerpen. TRAXIO wil de leden (van fietsvakhandel tot vrachtwagendistributie) helpen met informatie voor haar eigen verkoopstrategie (nieuw & tweedehands)  maar ook hoe de klanten het best geïnformeerd worden en welke campagnes van de stad en provincie door TRAXIO mede ondersteund worden. TRAXIO plant in het najaar ook een infoavond voor de leden rond de LEZ met de Stad Antwerpen. In de komende infobulletins komen wij op deze problematiek terug. Hierna volgt een overzicht van wat tot nu toe gekend is in dit dossier (wordt vervolgd).

  Lees meer...
 • 10 manieren om je kinderen te entertainen in de auto

  10 manieren om je kinderen te entertainen in de auto

  De meeste Belgen kiezen er nog steeds voor om met de auto op vakantie te gaan. Maar elke ouder die al ooit uren aan een stuk met zijn kroost in de auto gezeten heeft, weet dat zo’n autovakantie niet altijd even evident is. AutoScout24 bedacht daarom 10 leuke manieren om gezeur en geruzie op de achterbank te voorkomen zonder je kids een tablet in hun handen te stoppen.

  Lees meer...
 • 1 op 4 wagens in België rijdt rond met beschadigde banden

  1 op 4 wagens in België rijdt rond met beschadigde banden

  Pneuband, de Commissie van Bandenfabrikanten binnen FEDERAUTO-TRAXIO, de Belgische Confederatie van de Autohandel en -reparatie en van de aanverwante Sectoren, heeft voor de zesde keer op zeven jaar tijd de staat van de banden van het Belgische wagenpark onderzocht.

  Lees meer...

Onze tools