13/04/2017

TRAXIO Road Support zet de puntjes op de i

TRAXIO Road Support zet de puntjes op de i

Takelen op de autosnelweg (rjistrook-pechstrook-parking) gebeurt door erkende gegunde FAST-takelaars na oproep via het nummer 112 met transparante maximumprijzen.

TRAXIO Road Support dat de takelbedrijven groepeert binnen koepelorganisatie TRAXIO, wenst met haar actie duidelijk te maken dat de kritiek van de automobilistenclubs geen steek houden. Het systeem van FAST bestaat op de Vlaamse autowegen, snelwegen en ringwegen sinds 10 jaar. Het werkt via een openbare aanbesteding (marktbevraging) van de Vlaamse overheid onder strenge voorwaarden en technische voorschriften van de Vlaamse wegbeheerder. Dit is ook in het buitenland niet anders op de autosnelwegen. De misplaatste verontwaardiging vindt zijn oorsprong in het feit dat de automobilistenclubs wel deelnemen aan de aanbestedingen maar er geen meer binnenhalen.

Elke chauffeur op de autosnelweg met pech of ongeval  dient in principe  de 112 te bellen (zoals vroeger ook via de praatpalen). Vervolgens wordt het nodige gedaan en wordt binnen de 20 minuten de FAST-takelaar verwacht op de plaats van het ongeval of de panne.

De wegsignalisatie maakt deel uit van de verplichte te volgen procedure. Het doel is om in het belang van de VEILGHEID, SNELHEID EN KWALITEIT de getroffen persoon en betrokken derden in veilgheid te brengen. Het aftakelen gebeurt naar de plaats (garage of thuisbasis) aangegeven door de getroffene.

Op mensenlevens staat geen prijs of moeite. Dat is het motto dat de takelaars dagelijks hanteren in alle transparantie in overleg en volgens de normen en voorschriften die hen via de FAST-procedure worden opgelegd en tot tevredenheid van de Vlaamse wegbeheerder en de verantwoordelijke minister van Mobiliteit.

TRAXIO Road Support vraagt erkenning, respect en juiste informatie over de werkwijze en transparante  prijzen in en rond het takelen op snel- en ringwegen voor haar leden.
Om hun ongenoegen te uiten, verzamelden de FAST-takelaars aan het gebouw van de federatie.

Foto Daniel Labours

Gerelateerde artikels/infobulletins

Nood aan regels voor takeling en berging op de snelweg

Nood aan regels voor takeling en berging op de snelweg

TRAXIO-DETABEL wil nogmaals wijzen op de reële gevaren van de snelweg. Aanleiding zijn de recente zware ongevallen op de Antwerpse Ring en de E314 t.…

Persberichten