Dossier Mobiliteit

2018, een overgangsjaar

11/03/2019

In brutocijfers eindigt 2018 globaal genomen met een goed cijfer, maar het jaar heeft een ommekeer betekend op verschillende niveaus. De nieuwe WLTP-normen hebben gewogen op de cijfers van het tweede semester en vooral de economische indicatoren zijn duidelijk achteruitgegaan in de vooruitblik op 2019.

 

In totaal zijn de autoverkopen gestegen met 0,5 % in 2018. Het jaar was goed begonnen met een schitterend Autosalon. In de loop van de eerste zes maanden van het jaar is zo de omzet van de sector van de autohandel gestegen met 6,1 %. De groei bereikte 14,0 %, zelfs voor de sector van de productie van carrosserie, aanhangwagens en opleggers, vermits de goede conjunctuur de ondernemingen aanzette om te investeren.

De consumenten glimlachten ook, een vertrouwen dat vooral de tweewielers - een synoniem voor tijdswinst in de files en plezierritjes - ten goede kwam. De omzet van de sector voor de handel, het onderhoud en de herstelling van de motoren steeg zo met 13,8 % en de faillissementen daalden met de helft, een aangename pauze voor deze sector die er de laatste jaren van langs kreeg. 

Afgenomen vertrouwen

Het tweede semester bleek globaal genomen minder rooskleurig. In de autohandel hebben de WLTP-normen de verkopen doen kelderen in de laatste vier maanden van het jaar. Een evolutie die heel Europa getroffen heeft en te wijten is aan meerdere factoren volgens Pierluigi Lonero, analyst voor de autosector bij Degroof Petercam. “De toepassing van de WLTP-normen heeft stopzettingen van de productie veroorzaakt doordat de homologatieprocedure langer duurde dan gepland. Wij hebben ook gezien dat het vertrouwen van de consumenten afgenomen is, wat geen goed teken is.”

Dat bevestigt Etienne de Callataÿ, hoofdeconomist van Orcadia Asset Management. “Het vernieuwen van de wagen is meer een willekeurige uitgave, die afhangt van het vertrouwensklimaat.” Dat laatste is gevoelig gedaald in België, vermits de indicator gedaald is van +3 in maart 2018 naar -6 in januari 2019. De subindicator van de economische prognoses van de huishoudens kelderde zelfs van +10 naar -13. De vertrouwensindicator van de bedrijfsleiders van de autosector is dan weer gedaald in 2018 na de terugval van het tweede semester van 2017, die gebonden was aan politieke maatregelen inzake de fiscaliteit op bedrijfswagens en het aangekondigde dieselverbod in Wallonië.

Licht gedaalde verkopen in 2019

“Het IMF voorspelt inmiddels een stijging van 1,5 % van het BBP in 2019 in België”, preciseert Etienne de Callataÿ. Dat komt overeen met het potentieel van de Belgische economie. Principieel is dat niet goed en niet slecht, maar het is een vertraging tegenover 2018 en komt overeen met wat enkele maanden geleden nog voorspeld werd. De verslechtering van de conjunctuur zou dus kunnen wegen op de autoverkopen in 2019, zelfs als het effect ten minste gedeeltelijk gecompenseerd zou moeten worden door de verdere verbetering van de arbeidsmarkt.”

Pierluigi Lonero voorziet een achteruitgang van 1 tot 2 % voor de verkopen in Europa en vermoedt een relatief vergelijkbare evolutie in België na de piek van 2018. De analyse onderstreept echter dat er talrijke onzekerheden op de markt wegen. “De autofiscaliteit zou kunnen stijgen voor de bedrijven, wat de mix van de verkopen zou kunnen beïnvloeden. Nieuwe reglementeringen zouden ook kunnen wegen op de restwaarde van de wagens. De kopers zitten aldus verzonken in twijfel, niet wetend welk model te kopen of wanneer ze het moeten kopen.”

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.