Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Actie ABVV op 29/11/2018 in Namen en syndicale acties tussen 10 en 14/12/2018

14/11/2018

Zowel op 29 november 2018 in Namen als tussen 10 en 14 december 2018 worden er vakbondsactie georganiseerd.

Actie ABVV op 29 november 2018 in Namen 

Het ABVV kondigt een syndicale actie aan tegen de “APE” hervorming (aides à la promotion de l’emploi) van regionaal minister Jeholet op 29 november 2018 in Namen.  Het ABVV preciseert enerzijds dat individuele afwezigheden in verband met deze actie als afwezigheid wegens staking moeten worden beschouwd en, anderzijds, dat de vakbondscentrales de nodige schikkingen zullen treffen met de betrokken werkgevers. 

De werknemers die stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen zullen geen loon ontvangen voor de uren dat ze niet hebben gewerkt.

Het is toegestaan de uitzendkrachten tijdens de vakbondsmanifestaties in dienst te houden, behalve in geval van staking in de onderneming, waarbij iedere situatie afzonderlijk met het uitzendbureau moet worden geëvalueerd.

Syndicale acties tussen 10 en 14 december 2018 

Wij ontvingen een stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB. Deze arbeiderscentrales kondigen acties aan tussen 10 en 14 december 2018 rond het thema pensioenen en werkbaar werk in verschillende regio’s van het land.

Volgens de media kunnen deze acties gaan van het uitdelen van pamfletten, het houden van ondernemingsraden en personeelsvergaderingen tot stakingen. 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront stelt dat deze acties in sommige ondernemingen kunnen resulteren in de afwezigheid van werknemers.

Het deelt eveneens mee dat 14 december 2018 een dag zal zijn waarop interprofessionele acties zullen worden georganiseerd die dus zal worden beschouwd als een stakingsdag waarvoor door hen vergoedingen zullen worden betaald aan de werknemers die vanwege hun deelname aan de actie inkomensverlies lijden.  Ook de werknemers wiens dienst zou zijn begonnen op 13 december ‘s avonds of eindigt in de nacht van 14 op 15 december zijn gedekt.

In een latere stakingsaanzegging voegt ABVV-Metaal - ACV–CSC METEA - MWB–FGTB – ACLVB er nog aan toe dat tenzij op ondernemingsniveau deze afwezigheden beschouwd worden als een syndicale opdracht, deze in het ander geval te beschouwen als een stakingsdag.  

De werknemers die stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen zullen geen loon ontvangen voor de uren dat ze niet hebben gewerkt.

Het is toegestaan de uitzendkrachten tijdens de vakbondsmanifestaties in dienst te houden, behalve in geval van staking in de onderneming, waarbij iedere situatie afzonderlijk met het uitzendbureau moet worden geëvalueerd. 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.