Persberichten Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Bebat is dé after-care partner voor EV-batterijen van alle voertuigen

26/03/2018

Milieuministers Joke Schauvliege en Céline Fremault hebben vanmiddag op AutoTechnica in Brussels Expo een akkoord ondertekend met Bebat en de federaties Traxio, Febiac en FEE (Federatie van Elektriciteit en Elektronica Branches) voor de inzameling en de recyclage van afgedankte batterijen waaronder batterijen van hybride, plug-in en elektrische voertuigen (EV-batterijen).

Dit is een belangrijke stap voor de toekomst. Op deze manier erkennen zowel de overheden als Bebat dat het inzamelen en recycleren van batterijen, specifiek voor de groeiende e-mobility markt, cruciaal is.

Ondertekening akkoord belangrijk voor EV-batterijen

Bebat, de referentie in België en Europa voor de inzameling van alle types batterijen, maakt zich op voor een belangrijke groei van de e-mobility markt in België en het recycleren van afgedankte EV-batterijen. Door het afgesloten akkoord met milieuministers Joke Schauvliege voor Vlaanderen en Céline Fremault voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest zal Bebat verder invulling geven aan de aanvaardingsplicht die rust op producenten en invoerders van alle types van gebruikte batterijen waaronder ook EV-batterijen.

"Dankzij deze nieuwe beleidsovereenkomst zijn we klaar voor de nieuwe uitdagingen van een sterk evoluerende batterijenmarkt. Bovendien zorgt het beheersorganisme Bebat voor een dienstverlening op maat van de producent," zegt Vlaams milieuminister Joke Schauvliege.

Met haar Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) bevindt Brussel zich vandaag in de kopgroep van regio’s die een nieuw economisch model invoert gebaseerd op het gebruik van afval als volwaardig bronmateriaal. Deze aanpak en deze bocht in het milieubeleid zijn eveneens noodzakelijk in de automobielsector wiens markt vandaag enorme veranderingen aan het ondergaan is. Met de boom in de elektrische mobiliteit, is het belangerijker dan ooit om het inzamelen, sorteren en recycleren van industriële batterijen voor hybride- en elektrische voertuigen te anticiperen. De herziening van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, voorzien in mijn Plan voor Afvalpreventie en beheer (Afvalplan), is hoe dan ook een van de grootste dossiers van het jaar”, legt Brussels milieuminister Céline Fremault uit.

Recyclage van EV-batterijen kent forse groei

Bebat vzw - met reeds meer dan 20 jaar ervaring in het ophalen, sorteren en recycleren van allerlei soorten batterijen - legt zich reeds sinds enkele jaren ook toe op het recycleren van EV-batterijen. Hiermee wil Bebat beantwoorden aan de groeiende vraag van de auto-industrie die een sterke stijging in het aantal elektrische- en hybride voertuigen kent. Zo wordt er verwacht dat tegen 2020 10% van alle nieuwe voertuigen elektrisch zullen zijn. Het stockeren, vervoeren en recycleren van EV-batterijen is een complexe taak zowel op het vlak van veiligheid, milieu als techniek. Bebat deelt graag haar ervaring en expertise met de e-mobility sector om hen hierin bij te staan met oplossingen op maat.

“Bebat zal de rol van after-care partner voor de autoindustrie vervullen dankzij haar jarenlange ervaring in het recycleren van zowel huishoudelijke, industriële als EV-batterijen. In het totaal heeft Bebat in de laatste vijf jaar al 10.000 EV-batterijen opgehaald en laten recycleren door de beste recyclage firma’s in België en Europa,” zegt Peter Coonen, Gedelegeerd Bestuurder van Bebat.  

Op basis van de concrete situatie waarmee de autoindustrie geconfronteerd wordt, biedt Bebat verschillende serviceniveaus aan op maat van de klant:

  • Compliance: Bebat zorgt voor de rapportering aan de overheden.

  • Logistieke expertise: Bebat verzorgt de ophaling van EV-batterijen bij dealers en ontmantelaars en doet de rapportering naar de overheden.

  • Full Service: Bebat verzorgt de compliance, transport, recyclage en hergebruik.

Interactieve stand op AutoTechnica

Om haar expertise te tonen aan de e-mobility sector is Bebat aanwezig op AutoTechnica, de belangrijkste vakbeurs voor autoprofessionals in België. Bebat’s recyclage-, high-voltage- en ADR experten (vervoer gevaarlijke stoffen) geven hier advies over het veilig ontmantelen, stockeren en vervoeren van EV-batterijen. Op de stand ontdekt u het onderstel van een elektrische wagen (plug-in hybride) waarop een EV-batterij en motor gemonteerd zijn en kunt u elk half uur een demosessie van een batterij-ontmanteling bijwonen. AutoTechnica vindt plaats in Brussels Expo en loopt nog tot 28 maart 2018. Bebat is te vinden in hal 7 - stand E7.

Over de vzw BEBAT

Bebat vzw is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er dus voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop wat betreft de inzameling van batterijen. In onze meer dan 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2017 zamelde Bebat meer dan 3.000 ton batterijen in. Over de laatste vijf jaar heeft Bebat reeds 10.000 EV-batterijen opgehaald en laten recycleren door de beste recyclage firma’s in België en Europa.

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.