Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel

Betaling ecocheques in paritair subcomité metaalhandel (PSC 149.04)

06/06/2018

Elke arbeider die voltijds heeft gewerkt gedurende een volledige referteperiode heeft recht op ecocheques.

Op basis van het sectoraal systeem ecocheques dat geldig was tot en met 31 december 2017[1] moest de voorlaatste semestriële schijf van 125 euro betaald worden op 15 juni 2017 voor de referteperiode van 1 december 2016 tot en met 31 mei 2017 en de laatste semestriële schijf van 125 euro op 15 december 2017 voor de referteperiode van 1 juni 2017 tot en met 30 november 2017.

Sinds 1 januari 2018 werd de betaling van ecocheques in twee semestriële schijven van 125 euro vervangen door de betaling ervan in één schijf van 250 euro, vergoedbaar op 15 juni en op basis van een referteperiode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar[2]

Hoewel de laatste referteperiode overlapt met de vroegere referteperiode van 1 juni 2017 tot 30 november 2017, wordt uiterlijk op 15 juni 2018 één schijf van 250 euro aan ecocheques betaald in het PSC 149.04.

We vestigen uw aandacht op het feit dat er per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques mag uitbetaald worden, zoniet wordt dit als loon beschouwd. 

Ook de andere elementen van het sectoraal systeem ecocheques metaalhandel blijven onverkort van toepassing, met name de pro rata uitbetaling voor in- en uittredende arbeiders en voor deeltijdsen, de gelijkstellingen, het recht op ecocheques voor uitzendkrachten en een mogelijke alternatieve invulling van de ecocheques op ondernemingsniveau.  

Wij zullen u later verder informeren.


[1] Cao 29 april 2014 sectoraal systeem ecocheques, algemeen verbindend verklaard bij KB 10 april 2015, BS 20 mei 2014 (PSC 149.04).

[2] Cao 11 september 2017 sectoraal systeem ecocheques, algemeen verbindend verklaard bij KB 15 april 2018 (PSC 149.04).

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.