Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Corona-ouderschapsverlof - werknemers en zelfstandigen

26/05/2020

Hieronder leggen we de twee verschillende stelsels uit.

Stelsel voor werknemers

De modaliteiten van het corona-ouderschapsverlof worden toegelicht in het Koninklijk Besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) en het corona-ouderschapsverlof beoogt, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2020.

Het corona-ouderschapsverlof wordt onder dezelfde voorwaarden als het gewone ouderschapsverlof aan werknemers toegekend, op enkele uitzonderingen na (die we hieronder toelichten). Het corona-ouderschapsverlof wordt toegekend aan werknemers die minstens een maand actief zijn bij dezelfde werkgever. Het kan worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Wat de toekenningsvoorwaarden betreft, gelden de gebruikelijke voorwaarden voor ouderschapsverlof. De werknemer kan er kortom aanspraak op maken in het kader van de geboorte, de adoptie of de opvang van een (pleeg)kind zolang het kind jonger is dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar in het geval van een kind met een handicap). Hetzelfde geldt voor de verschillende vormen waarin dit verlof kan worden opgenomen (halftijds, 3/4, 1/5 enz.).

Belangrijk aan dit corona-ouderschapsverlof is dat het wordt toegevoegd aan de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof.

De werknemers die nu al gebruikmaken van het gewone ouderschapsverlof (halftijds of 1/5) kunnen hun ouderschapsverlof bovendien omzetten in een corona-ouderschapsverlof. Werknemers met een loopbaanonderbreking kunnen die opschorten en corona-ouderschapsverlof aanvragen. Deze omzetting/opschorting naar/voor een corona-ouderschapsverlof kan zelfs met terugwerkende kracht gebeuren op datum van 1 mei 2020.

Wat betreft de aanvraagprocedure wijzen we er onze leden met klem op dat, zodra de aanvraag bekend is bij de werkgever (kennisgeving door de werknemer via aangetekende brief, door overhandiging van de vraag op papier met een kopie die de werkgever moet ondertekenen als ontvangstbewijs of via mail met een ontvangstbevestiging), deze ten laatste binnen de 3 werkdagen na de kennisgeving op de aanvraag van de werknemer moet antwoorden (akkoord of weigering).

De RVA wordt dan op de hoogte gebracht van de aanvraag tot corona-ouderschapsverlof. We verwijzen u daarvoor naar de website van de RVA (https://www.rva.be/nl/nieuws/aanvraagprocedure-corona-ouderschapsverlof).

Stelsel voor zelfstandigen

Op zaterdag 16 mei 2020 nam de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit aan om voor mei en juni een ouderschapsuitkering Covid-19 in te voeren voor ouders die zelfstandig zijn.

De uitkering is bestemd voor de zelfstandigen die hun activiteit voortzetten in mei en juni, maar dat niet voor de volle 100% kunnen doen omdat ze moeten zorgen voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar in het geval van een kind met een handicap). Het gaat om een uitkering van 523,24 euro per maand of 875 euro per maand voor een eenoudergezin, bedoeld voor de zelfstandigen die hun activiteiten voorzetten in mei en juni.

Opgelet! Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met het ‘overbruggingsrecht’- vervangingsinkomen! De zelfstandige ouders kunnen hun aanvraag vanaf vandaag bij hun sociaal verzekeringsfonds indienen via een onlineformulier. De sociale verzekeringsfondsen worden gevraagd alle aanvragen te registreren voordat het definitieve Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd. 

Voor meer informatie kunt u hier het persbericht van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme raadplegen. 

 

Foto: Carina Araujo

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.