Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Coronacrisis: overzicht van alle maatregelen en praktische hulpmiddelen

24/07/2020

Als antwoord op de vele vragen die wij van onze leden ontvangen, vindt u hierna de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

NIEUWE MAATREGELEN

Technische keuring

Klik hier voor de laatste update.

Corona-werkloosheid 

Om de economische impact van de Corona-maatregelen te beperken had de federale regering al eerder het stelsel van tijdelijke werkloosheid versoepeld.  De praktijk wees echter snel uit dat deze aanpassingen ontoereikend waren.  Onder druk van de sociale partners (waaronder TRAXIO) heeft de regering afgelopen vrijdag beslist om tot 30 juni de toegang tot tijdelijke werkloosheid te versoepelen.  Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting, evenmin tussen overmacht en economische oorzaken.  Alle aanvragen zullen automatisch aanvaard worden, en de werkgever moet zijn aanvraag niet meer verantwoorden.  Meer informatie vindt u op onze website: /nl/nieuws/2020/03/tijdelijke-werkloosheid-met-de-‘corona-procedure’/ 

De Corona-procedure in de praktijk 

Werkgevers wiens diensten (of productie) (deels) stilvallen als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus Covid-19, kunnen een beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 13 maart tot 30 juni 2020. Arbeiders, bedienden, uitzendkrachten en alternerend lerenden kunnen werkloos worden gesteld wegens overmacht. Werkloosheids- en arbeidsdagen kunnen afgewisseld worden, maar de werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. 

De Corona-procedure in de praktijk 

Dringende fietsherstelling 

Afgelopen donderdag lieten we onze leden ook weten dat we de federale regering gevraagd hadden of dringende fietsherstelling alsnog mogelijk waren, vermits de activiteit (dringende fietsherstelling) en het betrokken paritair comité (PC 149.04) niet vermeld waren in het Ministerieel Besluit met uitzonderingen.  Vrijdag hebben we via een persbericht kunnen bekendmaken dat de regering onze argumentatie gevolgd is.  Het Ministerieel Besluit hieromtrent werd op maandag 23 maart aangepast en gepubliceerd.  Alle informatie vindt u hier: /nl/nieuws/2020/03/dringende-fietsherstellingen-blijven-mogelijk/ 

Essentiële sectoren : transport, Tersana, Fedagrim, vervangwagens, SIGMA 

In eerdere berichten hebben we steeds gemeld dat transport mogelijk bleef.  Die regel is niet veranderd, maar nu wel officieel bevestigd in het Ministerieel Besluit van 23 maart.  Officieel heet dat: “de volgende bedrijven en diensten zijn noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking: nationaal en internationaal transport en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi”. 

Ook diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden (denk aan Tersana) mogen verderwerken.  

Onze land- en tuinbouwbedrijven - verenigd onder TRAXIO-Fedagrim - werden reeds opgenomen in de eerste lijst van uitzonderingen van woensdag 18 maart, maar PC 111 was niet opgenomen in de uitzonderingslijst.  Donderdag hebben we in onze ledenmailing laten weten dat TRAXIO dit punt meteen had opgenomen met de federale regering. Sinds eergisteren is dit rechtgezet: PC 111 voor metaal-, machine- en elektrische bouw mag verder werken, maar wordt beperkt tot onderhoud, productie en herstelling van landbouwmachines.   

Dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen kregen reeds de toestemming om verder te werken maar we vroegen - en kregen - de verduidelijking dat “het ter beschikking stellen van vervangwagens” ook toegelaten is.  Verder heeft het Federaal Crisiscentrum laten weten dat autoverhuur voortaan als essentiële dienst erkend wordt, maar enkel voor noodzakelijke verplaatsingen en voor essentiële diensten, en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.  Verplaatsingen met de auto moeten zoveel mogelijk vermeden worden.   

Tot slot hebben we de federale regering gevraagd om ons paritair comité 149.04 (subcomité voor de metaalhandel) op te nemen op de uitzonderingslijst, wat belangrijk is voor onze SIGMA-leden (bouwkunde).  Sinds eergisteren is ook dit geregeld, al is het beperkt tot onderhoud en herstelling.   

Bovenstaande nieuwe uitzonderingen zijn van kracht geworden op maandag 23 maart 14u (het ogenblik waarop het Ministerieel Besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

Groothandelszaken  

Is de verkoop en levering aan professionals toegelaten?  Ja, het Federaal Crisiscentrum heeft gisteravond laat beslist dat groothandelszaken voortaan mogen openblijven voor professionals, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.  Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.  

Commerciële vertegenwoordigers  

Mogen mobiele commerciële vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken aangezien werken op afstand in hun geval niet doenbaar is?  Nee, commerciële vertegenwoordigers mogen hun activiteiten niet voortzetten.  

Carwash 

Wat met de carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren)? Kunnen er voor dergelijke omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt?  Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening: het mag dus op voorwaarde dat de reiniging tot doel heeft om de veiligheid van de voedselketen te verzekeren.  

Geen afhaling in/aan de winkel, wel e-commerce  

Het Federaal crisiscentrum heeft deze week bevestigd wat we reeds vorige week lieten weten: 

-        Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten.  Klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen. 

-        Levering aan huis is toegelaten op voorwaarde dat er niet binnengegaan wordt en dat 1,5m afstand bewaard wordt.  Bedrijven die nu een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten er voor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren.   

Schorsing alternerend leren 

Alle overeenkomsten in alternerende opleidingen in Vlaanderen worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met zondag 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht en er is geen leervergoeding verschuldigd. Opgelet: er zijn wel uitzonderingen op deze algemene regel.  Alle informatie vindt u hier: /nl/nieuws/2020/03/alternerend-leren-jongeren-schorsing-overeenkomsten/

DIV 

Klik hier voor de laatste update.

PRAKTISCHE HULPMIDDELEN 

Attestatiebeleid 

We hebben verschillende meldingen gekregen van leden dat hun werknemers door de politie zijn tegengehouden op weg naar het werk en teruggestuurd werden naar huis.  Woon-werkverkeer is door de federale regering expliciet toegelaten.  De regering wil niet ingaan op de vraag om – naar Frans voorbeeld – een officieel attest te publiceren dat kan worden gebruikt door de werknemer en moet worden ingevuld door de werkgever.  In België is er met andere woorden momenteel geen attestatiesysteem voorzien. Los van enige verplichting, kan het wel handig zijn dat bedrijven zelf iets voorzien voor hun medewerkers, maar er is dus geen verplicht systeem of model. Men moet er wel rekening mee houden dat niet alle verplaatsingen zijn toegelaten in België.  

TRAXIO heeft een voorbeeldattest ontwikkeld dat u kan gebruiken. U vindt het hier.

Praktische procedure dringende herstellingen 

Zoals ondertussen algemeen geweten, zijn dringende auto/fiets/vrachtwagen-herstellingen toegelaten.  Maar hoe hier praktisch mee moet omgesprongen worden, is niet geregeld.  Om onze leden hierbij te helpen, is er – in samenwerking met de groeperingssecretarissen – een procedure ontwikkeld.  Het is niet verplicht deze procedure te volgen, maar het kan wel helpen.

Klantenboodschap showroom 

Op vraag van diverse van onze leden hebben we een voorbeeld gemaakt dat u kan gebruiken om aan uw voordeur te hangen.  Hier vindt u het document.

Hygiënemaatregelen 

Er worden ons veel vragen gesteld door leden hoe ze moeten omgaan met de verplichte hygiënemaatregelen.  Belangrijk om te weten is dat er ook onder experts nog geen consensus is over hoe lang het virus kan overleven.  Eergisteren werd er gemeld dat dit tot 9 dagen kan oplopen: het is dus echt noodzakelijk om strenge hygiënemaatregelen toe te passen.  TRAXIO is op dit vlak geen expert maar beveelt onderstaande poster aan om zich te inspireren: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf 

Daarnaast is het ook nuttig om te weten dat de FOD WASO controles uitvoert op deze hygiënemaatregelen en dat ze hiervoor volgende checklist gebruiken.  Ook deze lijst kan u helpen zich in regel te stellen met de hygiënemaatregelen. 

We hebben heel wat vragen ontvangen over de hygiënemaatregelen, welke producten best kunnen gebruikt worden, hoe een voertuig voor dringende herstellingen best in ontvangst kan worden genomen en afgeleverd, en hoe zo’n voertuig moet worden gereinigd. In dit document vindt u praktische raadgevingen, inclusief een reinigingsschema voor een auto.

Wettelijke garantie op consumptiegoederen 

Er is geen uitzondering op de gebruikelijke regels in dit soort situaties: de consument moet de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebrek (post, e-mail, ...) en het niet nog erger maken. 

De consument moet dus kunnen aantonen dat het probleem zich in deze uitzonderlijke periode heeft voorgedaan en dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om de verkoper op de hoogte te brengen, zoals vereist. 

Zelfs als hij de informatie niet heeft kunnen ontvangen vanwege een sluiting wegens het coronavirus, mag de verkoper zich niet kunnen beroepen op de overschrijding van de termijn om te weigeren in te grijpen. 

Vanaf dat moment wordt de garantieperiode in principe opgeschort totdat de verkoper een oplossing biedt (reparatie of vervanging).  

FAQ

Mocht u het bos door de bomen niet meer zien, dan is er nog steeds onze FAQ.  De meest gestelde vragen en antwoorden worden hierin beantwoord.   

STEUNMAATREGELEN 

Vorige week al hebben we jullie diverse mails gestuurd met de nodige links.  Intussen hebben de federale en regionale regeringen diverse nieuwe maatregelen goedgekeurd.  Ons sociaal departement heeft nu een overzicht gemaakt van alle steunmaatregelen.

         Op zoek naar steunmaatregelen?  Klik hier.

Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?

Klik hier.

Covid-19 - laatste update - sociaalrechtelijke maatregelen 

CONTACT 

Zit u alsnog met vragen?  Aarzel niet uw groeperingssecretaris te contacteren.

 

TRAXIO
[email protected]


Foto: Iximus-Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.