Mobiliteit Sociaal

Coronamaatregelen voor de sociale verkiezingen

02/10/2020

De sociale verkiezingen in uw onderneming vinden plaats tussen 16 en 29 november, al naargelang de kalender die u hebt gekozen. Uiterlijk op 29 september 2020 hebt u de datum aangeplakt waarop de uitgestelde verkiezingen worden gehouden, het tijdschema van de verkiezingen enz.

Als de meeste of zelfs maar een deel van uw werknemers nog altijd telewerken, kan een bijeenkomst van hen op de dag van de sociale verkiezingen, aanzienlijke gevolgen hebben voor de gezondheid.

Als werkgever kunt u het risico op verspreiding van het coronavirus in uw bedrijf tijdens de sociale verkiezingen, inperken door bepaalde maatregelen te treffen.

Geef de voorkeur aan elektronisch stemmen...

Tot X+56 (dat is tussen 13 en 26 oktober 2020) kan nog worden beslist dat er elektronisch wordt gestemd. De wet van 15 juli 2020 biedt de werkgever de mogelijkheid elektronisch stemmen in te voeren, met instemming van alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen voor de verkiezingen.

U moet concreet de categorieën telewerkers opgeven die digitaal kunnen stemmen, bv. door het begrip 'gebruikelijke werkpost' duidelijk te definiëren. Dat kan de woning van de werknemer of een andere toegestane locatie kan zijn. In dit akkoord moeten ook de specifieke voorwaarden worden vermeld die het mogelijk maken het geheim van de stemming te garanderen, de modaliteiten die de goede werking van het stembureau mogelijk maken en de middelen om de kiezers te identificeren.

Het akkoord moet vervolgens aan de werknemers worden meegedeeld via aanplakking in het bedrijf of door een elektronisch document aan de werknemers ter beschikking te stellen. Elektronisch stemmen kan alleen worden ingevoerd in de onderneming als het is voorgelegd aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (klik hier voor meer informatie).

... of aan de stemming per brief

De wet op de sociale verkiezingen staat in bepaalde gevallen het stemmen per brief toe, bv. wanneer het personeel verspreid is en dat is het geval wanneer telewerken sterk wordt aanbevolen.

Om te kunnen kiezen voor het stemmen per post moet er ook een akkoord worden gesloten met alle vakbondsorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de verkiezingen. Ook hier moet het akkoord uiterlijk op dag X+56 worden gesloten.

Concreet moet u het hier beschikbare overeenkomstformulier invullen.

Andere preventiemaatregelen

Daarnaast moeten de gebruikelijke preventiemaatregelen in het bedrijf worden nageleefd, namelijk een mondmasker dragen, een minimale afstand van 1,5 m tussen de leden van het stembureau en de kiezers, stembureaus inrichten in ruime en goed verluchte ruimtes, de verkeersrichting naleven, alcoholgel aanbieden in de stemhokjes, waarschuwingsborden plaatsen om uitleg te herhalen enz.

Aarzel niet contact op te nemen met onze arbeidsrechtadviseurs als u nog vragen heeft of meer informatie wilt:

Charlotte Waterlot (FR)
[email protected]

02/778.62.00

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL)
[email protected]

Foto: freepik.com

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.