Praktijk Mobiliteit Automaterialen en gereedschappen

Eco-Expert

16/01/2023

Eco-Expert: wat is het en wat wil TRAXIO ermee bereiken? Om dat te begrijpen moeten we eerst enkele cijfers kennen.

9 jaar, 5 maanden en 18 dagen

Dat is de gemiddelde leeftijd van het huidige wagenpark, een wagenpark bestaande uit nét geen 6 miljoen wagens. Die leeftijd stijgt elk jaar, 10 jaar geleden was deze leeftijd nog maar 8 jaar. Een snelle stijging dus!

383.123

In 2021 werden er 383.123 nieuwe personenwagens ingeschreven. Hiervan was slechts 5,9 % volledig elektrisch, goed voor 22.657 exemplaren. Een sterke stijging sinds 2020, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Terwijl deze elektrische bolides goed zijn voor het milieu en de CO2-uitstoot zullen verminderen, is de impact op emissies nog niet voldoende. 52 % van de inschrijvingen zijn benzinemotoren en 23,7 % zijn dieselmotoren.

667.232

Dit is het aantal tweedehandsvoertuigen dat in 2021 opnieuw ingeschreven is, dit leunt aan bij de stijgende gemiddelde leeftijd van wagens in België.

Bovenstaande cijfers tonen aan dat het aandeel elektrische wagens maar een fractie is van het totale wagenpark. Om de nationale uitstoot te gaan verminderen dienen we dus het overgrote deel van het wagenpark aan te pakken, namelijk benzine- en dieselmotoren.  Daarom ontwikkelde TRAXIO het label Eco-Expert: een preventief programma uit te werken om de uitstoot van het rijdende wagenpark beter te controleren en te beheersen.

01/07/2022 

Een Europese studie wees uit dat een groot deel van de wagens met dieselmotoren met een versleten roetfilter circuleerde. Vervolgens werd in de Europese Unie beslist dat wagens roetdeeltjestellingen zullen moeten ondergaan in de toekomst, België was de eerste om hier het voorbeeld in te geven. OP 1 juli 2022 werd de hele sector wakker geschud met roetdeeltjestellingen op de technische inspectie. Ook TRAXIO moest hierop reageren en schakelde de opstart van het Eco-Expert label in een versnelling hoger.

Voor de lancering van het label organiseerde TRAXIO zeven infosessies met in totaal meer dan 300 aanwezigen. De deelnemers konden eerst luisteren naar de methodiek van EDUCAM om het roetfilterprobleem op te sporen en te verhelpen. Zij ontwikkelden een stappenplan om een correcte diagnose uit te voeren bij roetfilterproblemen. De presentatie inclusief stappenplan kan u terugvinden op www.eco-expert.be.

Na EDUCAM volgde de voorstelling van het Eco-Expert label door TRAXIO. Het publiek was enthousiast en meteen volgden meerdere inschrijvingen. Hoe vroeger je bent ingeschreven, hoe sneller je kan starten natuurlijk.

Wat houdt ‘Eco-Expert’ in?

De Eco-Expert is een specialist in uitstoot die een eco-diagnose op het voertuig dient uit te voeren om te controleren of alle anti-pollutiesystemen correct werken. Dit doet hij door de uitstoot te meten. De verschillende uitlaatgassen worden in kaart gebracht en tonen een duidelijk beeld van de gezondheid van de motor. Op basis hiervan kan de Eco-Expert afwijkingen opsporen voordat ze zich manifesteren in een panne of rode kaart op de technische inspectie. Zo kan de klant op tijd verwittigd worden. Hij ontvangt een gestandaardiseerd emissierapport van het gecontroleerde voertuig. Deze gegevens worden bovendien opgeslagen om de voertuigemissies doorheen de tijd in kaart te brengen.

Om dit correct uit te voeren volgt de Eco-Expert een gecertificeerde opleiding. Hier leert hij de uitlaatgassen correct meten, en analyseren. In het bedrijf zijn de juiste meettoestellen aanwezig om de uitlaatgassen volledig in kaart te brengen. Dankzij deze ondersteuning kan de Eco-Expert oplossingen aanbieden om het voertuig milieuvriendelijker te laten rijden. Zo halen we de vergroening van het wagenpark naar onze werkplaatsen.

Ondertussen hebben het merendeel van de Eco-Experts een pre-audit ondergaan. In 2022 werden deze pre-audits persoonlijk aangepakt om een goede opstart te bieden aan de snelle inschrijvers, later zal dit van op afstand en op een gestandaardiseerde manier gebeuren. In de pre-audit worden de diagnosetoestellen overlopen en wordt het opleidingsplan van de Eco-Expert gecontroleerd. Deze pre-audit is dus louter documentair, een onafhankelijke audit zal later volgen na de opstart.

U kan meer info vinden over het Eco-Expert label in de FAQ op de volgende pagina. Surf naar www.eco-expert.be om het inschrijvingsformulier en de presentatie te downloaden. Indien u graag meer info wenst kan u ons contacteren op [email protected]

FAQ

 • Wie is Eco-Expert?
  • Een technicus met kennis van anti-pollutiesystemen en meettoestellen.
 • Wat doet de Eco-Expert?
  • Een Eco-Expert voert een eco-diagnose uit op het voertuig om de staat van de
   anti-pollutiesystemen te meten. Afwijkingen worden geanalyseerd en efficiënt opgelost. Achteraf wordt een rapport opgesteld om mee te geven aan de klant als een soort EPC-certificaat bij een woning. Deze gegevens worden bijgehouden om de uitstoot doorheen de tijd te kunnen opvolgen.
 • Welke metingen voert hij uit?
  • De Eco-Expert kijkt na met een OBD-diagnosetool of er foutcodes aanwezig zijn. Daarna controleert hij de uitlaatgassen met een 4-gas of 5-gas analyzer. Bij wagens vanaf Euro 5 meet hij het aantal roetdeeltjes met een roetdeeltjesteller, bij wagens tot en met Euro 4 voert hij een opaciteitsmeting uit.
 • Wat gebeurt er met de meetresultaten?
  • Deze meetresultaten dienen gebundeld te worden in een rapport dat wordt meegegeven aan de klant, op deze manier zal hij beter begrijpen wat er mis is met de wagen en is hij gewaarschuwd wanneer er grotere kosten aankomen. Dit certificaat zal het vereenvoudigen om kosten te verantwoorden aan de klant. Deze meetresultaten zullen later ook bijgehouden worden in een database om bijvoorbeeld te kunnen vergelijken met soortgelijke wagens in geval van diagnose.
 • Welke toestellen heb je nodig om te starten als Eco-Expert?
  • Een OBD diagnosetool, 4-gas analyzer (vanaf 1 januari 2024 5-gas analyzer), een opaciteitsmeter en een roetdeeltjesteller. Deze toestellen mogen worden aangekocht bij een leverancier naar keuze en hoeven niet van een specifiek merk te zijn, zolang ze correct meten en onderhouden worden. Voor meer info kan u best uw leverancier contacteren
 • Waarom is Eco-Expert zo belangrijk?
  • De verplichte roetdeeltjestelling op de technische inspectie is beslist op Europees niveau en ze hebben bekendgemaakt dat er binnenkort ook de NOx zal gemeten worden. Door nu te starten als Eco-Expert bouwen we een sterk netwerk aan specialisten in emissie op, zo bereiden we ons voor op de NOx-metingen. Wanneer het netwerk groot genoeg wordt kunnen we dit als argument gebruiken om bepaalde taken van de technische inspectie te liberaliseren en de wachttijden te verminderen.
  • De klant wordt geïnformeerd over de staat van zijn wagen. Hij kan op basis van gestandaardiseerde metingen gewaarschuwd worden voor mogelijke grote kosten die eraan komen en zelf beslissen of hij preventief wil investeren. Bijgevolg zal het bestaande wagenpark langer in goede staat verkeren en minder snel vervangen moeten worden.
 • Hoe word ik of mijn technicus Eco-Expert?
  • De eerste stap is het invullen van het inschrijvingsformulier dat u kan vinden op de website (www.eco-expert.be). Na het betalen van het inschrijvingsgeld volgt er een pre-audit door TRAXIO, in deze fase wordt alles gedocumenteerd: wie wordt Eco-Expert, welke opleidingen heeft hij al gevolgd en welke toestellen heeft hij ter beschikking? Na een succesvolle pre-audit kan u van start gaan met het uitvoeren van Eco-Expertises, wordt er promotiemateriaal opgestuurd en wordt uw bedrijf gepubliceerd op de website www.eco-expert.be. Later zal er een driejaarlijkse onafhankelijke audit volgen die controleert of de Eco-Expert correct werkt.
  • Uiteraard moet de Eco-Expert ook opgeleid zijn. Er is nog geen specifieke opleiding die zich focust op het Eco-Expert label. Tijdens de pre-audit vragen we een lijst van de al gevolgde opleidingen door de Eco-Expert en beoordelen we of hij voldoende geschoold is met betrekking tot emissies en uitlaatgasanalyse. Driejaarlijks volgt de Eco-Expert een bijkomende opleiding over de nieuwe emissiesystemen om zijn kennis 'up-to-date' te houden
 • Wat kost het om Eco-Expert te worden?
  • De jaarlijkse kosten bedragen € 1.100 voor een Eco-Expert in één vestiging. Bent u lid van TRAXIO? Dan krijgt u 50 % korting, in dat geval bedraagt de jaarlijkse kosten € 550. Voor bijkomende Eco-Experten in dezelfde vestiging wordt telkens € 275 aangerekend. De prijs van de opleiding en driejaarlijkse audit is niet inbegrepen.
 • Hoeveel tijd neemt een Eco-Expertise in beslag?
  • Enkele toestellen voeren alle stappen automatisch uit. Ze tonen het rapport voor de klant en delen deze gegevens naar de database. Via gespecialiseerde software kan zelfs al de oorzaak van afwijkingen geanalyseerd worden. Andere meettoestellen vereisen nog de handmatige invoer van deze gegevens in het sjabloon. De tijd dat een Eco-Expertise in beslag zal nemen kan dus beïnvloed worden door de apparatuur die u bezit.
 • Hoeveel mag ik vragen aan de klant voor een Eco-Expertise?
  • Een vaak gestelde vraag die wij vanuit TRAXIO niet mogen beantwoorden. Hierin laten we de leden uit de sector vrij om zelf een businessplan op te stellen en een tarief te bepalen.
TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.