Actualiteit Mobiliteit

“Europa in beweging”: derde mobiliteitspakket

07/06/2018

De Commissie-Juncker neemt een derde en laatste reeks maatregelen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren.

In zijn Staat van de Unie van september 2017 had voorzitter Juncker voor de EU en de Europese bedrijven de doelstelling geformuleerd om wereldleider te worden op het vlak van innovatie, digitalisering en het koolstofvrij maken van de economie. Voortbouwend op de vorige pakketten „Europa in beweging” van mei en november 2017, stelt de Commissie exact één jaar later (17 mei 2018) een derde en laatste reeks maatregelen voor om die doelstelling in de mobiliteitssector te verwezenlijken. De Commissie wil werk maken van veiliger verkeer, schonere voertuigen en geavanceerde technologische oplossingen voor alle Europeanen en de concurrentiepositie van de Europese industrie versterken. Om dat te bereiken wordt een geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid ontwikkeld met maatregelen op het gebied van voertuigen, acties om onze infrastructuur veiliger te maken, de allereerste CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen en ten slotte een strategisch actieplan voor ontwikkeling en productie van batterijen en een toekomstgerichte strategie op het gebied van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit. Dit derde pakket „Europa in beweging” is het sluitstuk van de ambitieuze EU-agenda voor de modernisering van onze mobiliteit. 

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor de energie-unie:„Onze mobiliteit overschrijdt nieuwe technologische grenzen. Met dit laatste pakket voorstellen in het kader van de energie-unie zorgen we ervoor dat onze industrie haar koppositie behoudt. Dankzij de grootschalige invoering van cruciale technologische oplossingen, zoals duurzame batterijen, en de uitrol van vitale infrastructuur pakken we drie problemen aan: emissies, congestie en ongevallen.”

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en energie: „Alle sectoren moeten bijdragen aan de verwezenlijking van onze klimaatverplichtingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Daarom hebben we voor het eerst EU-normen vastgesteld om de brandstofefficiëntie en de uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen te verbeteren. Die normen bieden de Europese industrie de kans om haar wereldleiderschap op het gebied van innovatieve technologieën te handhaven.”

Violeta Bulc, commissaris voor Vervoer: „Het afgelopen jaar heeft de Commissie initiatieven genomen om de huidige problemen aan te pakken en Europa voor te bereiden op de mobiliteit van de toekomst.De vandaag voorgestelde maatregelen vormen een belangrijke stap naar veilig, schoon en slim vervoer voor elke Europeaan. Ik roep de lidstaten en het Europees Parlement op dezelfde ambitie aan de dag te leggen.”

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf: „90 % van alle verkeersongelukken is te wijten aan menselijk falen. De nieuwe verplichte veiligheidsvoorzieningen die wij vandaag voorstellen, zullen het aantal ongevallen verminderen en de weg vrijmaken voor een zelfrijdende toekomst met geconnecteerde en geautomatiseerde voertuigen.”  

De Commissie wil met deze voorstellen zorgen voor een naadloze transitie naar een veilige, schone en geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit ende randvoorwaarden creëren die Europese bedrijven in staat stellen de beste, schoonste en meest competitieve producten te produceren. 

Veilige mobiliteit

Hoewel het aantal doden in het wegverkeer sinds 2001 meer dan gehalveerd is, vielen er in 2017 nog steeds 25 300 doden en 135 000 zwaargewonden op de Europese wegen. De Commissie neemt derhalve maatregelen met een grote Europese meerwaarde om onze wegen veiliger te maken en de burger beter te beschermen. De Commissie wil nieuwe voertuigmodellen uitrusten met 19 geavanceerde veiligheidsvoorzieningen zoals geavanceerde noodremsystemen en rijstrookassistentie voor auto's of systemen die vrachtwagenchauffeurs attent maken op de aanwezigheid van voetgangers en fietsers (zie de volledige lijst hier). Bovendien helpt de Commissie de lidstaten om systematisch te analyseren welke gevaarlijke weggedeelten onveilig zijn en gerichter te investeren. Die twee maatregelen kunnen in de periode 2020-2030 tot 10 500 mensenlevens redden en bijna 60 000 zwaargewonden voorkomen. Op die manier dragen ze bij aan de „vision zero”, de lang termijn doelstelling om ervoor te zorgen dat er in 2050 geen doden meer vallen in het verkeer.

Schone mobiliteit

De Commissie rondt haar agenda voor een emissiearme mobiliteit af met de vaststelling van de allereerste CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen. In 2025 moet de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens 15 % lager liggen dan in 2019. Voor 2030 wordt een indicatief streefcijfer van minstens 30 % ten opzichte van 2019 voorgesteld. Deze doelstellingen sporen met de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs en zullen transportondernemingen — vooral kmo's — aanzienlijke besparingen opleveren dankzij een lager brandstofgebruik (€25 000 over een periode van vijf jaar). Om een verdere verlaging van de CO2-uitstoot mogelijk te maken, maakt de Commissie de weg vrij voor meer aerodynamische vrachtwagens en stelt zij een betere etikettering van banden voor. Bovendien heeft de Commissie een uitgebreid actieplan voor batterijen ontwikkeld om bij te dragen aan een concurrerend en duurzaam “ecosysteem” voor batterijen in Europa.

Geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit

Steeds meer auto's en andere voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen en de volledig autonome voertuigen komen eraan. Vandaag stelt de Commissie een strategie voor om ervoor te zorgen dat Europa wereldleider wordt op het gebied van volledig geautomatiseerde en geconnecteerde mobiliteitssystemen. In die strategie wordt gefocust op nieuwe niveaus van samenwerking tussen weggebruikers. Die kunnen enorme voordelen bieden voor het volledige mobiliteitssysteem. Ons vervoer wordt veiliger, schoner, goedkoper en toegankelijker voor ouderen en personen met beperkte mobiliteit. Bovendien wil de Commissie in het goederenvervoer een volledig digitale omgeving creëren voor de uitwisseling van informatie. Dit zal de administratieve rompslomp verminderen en de digitale informatie-uitwisseling in de logistiek vergemakkelijken. 

Achtergrond 

Het derde mobiliteitspakket draagt bij aan de nieuwe strategie voor het industriebeleid van de EU van september 2017 en bouwt voort op de strategie voor emissiearme mobiliteit van 2016 en de eerdere pakketten Europa in beweging van mei en november 2017. Dit zijn allemaal onderdelen van een coherent beleid om diverse samenhangende aspecten van ons mobiliteitssysteem aan te pakken. Het pakket dat vandaag wordt gepresenteerd, bestaat uit:

  • Mededeling over een nieuw beleidskader inzake verkeersveiligheid voor de periode 2020-2030, aangevuld met twee wetgevende initiatieven inzake de veiligheid van voetgangers en voertuigen, en inzake het beheer van de infrastructuurveiligheid;
  • Een specifieke mededeling over geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit met een pleidooi om ervoor te zorgen dat Europa wereldleider wordt op het gebied van autonome en veilige mobiliteitssystemen;
  • Wetgevingsinitiatieven inzake CO2-normen voor vrachtwagens, over de aerodynamica van trucks, de etikettering van banden en een gemeenschappelijke methode voor het vergelijken van de brandstofprijzen. Dit wordt aangevuld met een strategisch actieplan voor batterijen. Deze maatregelen bevestigen de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen door vervoer terug te dringen en haar verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen.
  • Twee wetgevende initiatieven tot invoering van een digitale omgeving voor informatie-uitwisseling in het vervoer;
  • Een wetgevend initiatief om de vergunningsprocedures voor projecten op het kernnetwerk van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) te stroomlijnen.

Foto: Transportmedia

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.