Actualiteit Mobiliteit

Europees Parlement keurt rapport met maatregelen tegen tellerfaude goed

13/06/2018

Tellerfraude blijft een zwaar onderschat probleem in de Europese Unie, dat de consumenten jaarlijks meer dan 9 miljard euro kost.

Het heeft ook nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en het leefmilieu en verstoort de eerlijke concurrentie in de handel van tweedehands auto’s. Gezien deze handel een zeer internationaal karakter heeft – zo worden bv. 80% van al de Belgische ex-lease auto’s geëxporteerd – moet dit misdrijf op Europees niveau worden bestreden.

Het Europees Parlement (EP) heeft vandaag, met een overweldigende meerderheid (91%), een rapport goedgekeurd dat een evenwichtige mix aan maatregelen voorstelt. Het pleit voor technische voorschriften om te vermijden dat de teller van nieuwe voertuigen makkelijk kan teruggedraaid worden. Daarnaast benadrukt het EP dat de Europese Commissie binnen het jaar een wetgevend kader moet uitwerken om alle lidstaten te verplichten een centraal registratiesysteem van kilometerstanden op te richten en de gegevens onderling uit te wisselen. Het rapport roept op om zich te inspireren op de bestaande systemen in België (Car-Pass) en Nederland die hun efficiëntie hebben bewezen. Volgens rapporteur I. Ertug (D – SPD) en co-rapporteur M. Demesmaeker (B – NVA) kan er op die manier snel resultaat geboekt worden en is er geen reden “om het wiel opnieuw uit te vinden”.

Met een gezamenlijk persbericht, hebben Car-Pass en 6 andere Europese organisaties hun steun betuigd aan dit rapport. Maar in een eerste teleurstellende reactie, kaatste Commissaris voor Transport Bulc de bal terug naar de lidstaten.

Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van Car-Pass, is scherp voor de Commissaris: “Gezien het grensoverschrijdend karakter van de occasiehandel, kunnen de lidstaten het misdrijf tellerfraude individueel niet oplossen. Er is dus dringend nood aan een geharmoniseerde Europese wetgeving. Dit is voor de Europese instellingen een mooi dossier om hun meerwaarde te bewijzen voor de modale burger. Toch niet onbelangrijk in deze Eurokritische tijden en één jaar voor de verkiezingen. Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische MEP’s dit wel duidelijk inzien en reken op hen om de Europese Commissie te blijven aansporen om binnen het jaar met afdoende voorstellen te komen.”

Meer info vindt u in op de website: car-pass.be/nl/ nieuws

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.