Persberichten Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Febelauto, beheersorganisme voor hoogspannings-batterijen voertuigen

09/04/2018

Elektrische, hybride en plug-in hybride wagens (HE-voertuigen) zijn aan een sterke opmars bezig. Daardoor komen ook steeds meer industriële batterijen in omloop. 

Als ervaren beheersorganisme  voor afgedankte voertuigen, kreeg Febelauto van de Belgische invoerders van voertuigen het mandaat om ook voor de inzameling, verwerking en recyclage van dergelijke batterijen duurzame oplossingen uit te werken in nieuwe milieubeleidsovereenkomsten. Deze overeenkomsten werden ondertekend door de bevoegde ministers voor leefmilieu, de dames Joke Schauvliege en Céline Fremault, op AutoTechnica in Brussels Expo op 26 maart ll.

Industriële batterijen

Tot voor kort beschikten wagens enkel over een klassieke loodstartbatterij. Zowel het lood, het plastic als het accuzuur van die batterijen kunnen opnieuw ingezet worden, op voorwaarde dat dat gebeurt door een erkende verwerker. Daar ziet Febelauto al sinds zijn oprichting nauwlettend op toe.

Elektrische, hybride en plug-in hybride wagens hebben een industriële batterij, vaak van lithium-ion. Nu deze wagens steeds populairder worden, moet er ook een oplossing zijn om die industriële batterijen correct in te zamelen en te recycleren. Febelauto zoekt in de eerste plaats naar een tweede leven voor deze batterijen wat dan weer de circulaire economie ten goede komt.

Spanning verzekerd

De batterijen van hybride, plug-in hybride, elektrische en brandstofcelauto’s hebben een andere samenstelling dan loodstartbatterijen en staan onder een hoge en dus gevaarlijke spanning. De inzameling en verwerking van zulke batterijen vergen daarom specifieke procedures, zowel voor de producten zelf als voor de professionele gebruikers ervan in de distributie-, automobiele en recyclingsectoren. 

Om er zeker van te zijn dat de inzameling, verwerking en recyclage van deze industriële batterijen veilig en correct gebeurt, werd Febelauto ook hiervoor als beheersorganisme aangesteld. 

Goede banen 

Joke Schauvliege: "De nieuwe milieubeleidsovereenkomst legt het beheer van de batterijen van hybride en elektrische wagens voor de komende vijf jaar vast. Zo kunnen we het wagenpark van de toekomst in goede banen leiden." 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Catherine Lenaerts, Woluwedal 46 bus 13, 1200 Brussel, +32 495 77 12 06, [email protected]

Op www.febelauto.be vindt u in het kenniscentrum verhelderende cijfers en resultaten. 

Over Febelauto

De vzw Febelauto werd in 1999 opgericht door verschillende beroepsfederaties die actief zijn in de autosector. Als beheerorganisme voor afgedankte voertuigen in België, stimuleert en coördineert Febelauto de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken. Dat doet het onder meer door de milieuvriendelijke verwerking van wrakken door erkende verwerkingscentra en shredderinstallaties nauwgezet op te volgen. Febelauto verzamelt hierover alle relevante gegevens en rapporteert deze aan haar leden en overheden. De vzw leidt ook het overleg tussen verschillende belangengroepen en de drie gewesten in goede banen. Tot slot is het ook de taak van Febelauto om erkende verwerkingscentra, recyclageoperatoren, overheidsmedewerkers, particuliere en professionele laatste houders te informeren over alle aspecten van het inzameling- en verwerkingsproces. Sinds 2015 zoekt Febelauto ook duurzame oplossingen voor de batterijen van elektrische en hybride voertuigen. Hierbij streeft Febelauto naar een maximale levensduur voor deze batterijen via secondlife oplossingen, en in een laatste fase naar een efficiënte en maximale recyclage van de zeldzame en kostbare materialen waaruit deze batterijen zijn samengesteld. 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.