Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Kilometervergoeding licht gestegen sinds 1 juli 2018

01/07/2015

Vanaf 1 juli 2018 verhoogt het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen (opdracht, vergadering, opleiding, levering en diensten, …) met een privéwagen van  0,3460 euro tot 0,3573 euro per kilometer, en zal van toepassing zijn tot en met 30 juni 2019[1].

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer de bedragen ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedragen dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

In dat geval, behoeft de werkgever het bedrag voor de vergoeding niet te rechtvaardigen. Bovendien, zijn dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen,  wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal.

Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

De aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding bestaat uit twee delen: het bedrag  hangt voor 80 procent af van de evolutie van afgevlakte gezondheidsindex en de overige 20 procent hangt af van de evolutie van de hoogste gemiddelde benzine -en dieselprijs per dag.

Voor de periode vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, is het bedrag van de kilometervergoeding als volgt vastgesteld:

Eerste deel:

80% van de voorgaande kilometervergoeding x de afgevlakte gezondheidsindex mei 2018/ de afgevlakte gezondheidsindex mei 2017

OF

80 % van 0,3460 x (104,65 / 103,21)] = 0,28066 euro

Tweede deel:

20% van de kilometervergoeding x (diesel+ benzine mei 2018/ diesel+ benzine mei 2017)

OF

20 % van [0,3460 x ((1,5051 + 1,5124) / (1,3083 + 1,4173))] = 0,07661 euro

Totaalbedrag: 0,28066 euro + 0,07661 euro = 0,3573 euro

Dit bedrag is een maximumbedrag. Werkgevers kunnen ook een lagere vergoeding per kilometer toepassen. Een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk, maar dan ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer. Zij moeten bewijzen dat de uitbetaalde vergoeding overeenkomt met de reële kostprijs van de verplaatsingen. 


[1] Omzendbrief nr. 666 van 14 juni 2018 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2018, BS 27 juni 2018.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.