Actualiteit Mobiliteit Tweewielers Automaterialen en gereedschappen Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel

Na de coronaheropstart

11/06/2020

Nu er opnieuw versoepelingen zijn aangekondigd door de verschillende overheden in dit land, is het tijd voor een update aangezien enkele nieuwe bepalingen ook van toepassing kunnen zijn op uw specifieke situatie.

 1. De beperking dat maximaal 1 klant per 10 m² winkelruimte mag worden ontvangen, is niet langer van kracht. Toch wordt aangeraden om deze regel zoveel mogelijk te blijven respecteren en om het aantal klanten in uw showroom of zaak te beperken zodat de sociale afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden. Het winkelen op individuele basis gedurende 30 minuten blijft nog wel van kracht – behalve wanneer er wordt gewerkt op afspraak. Hulpbehoevende personen mogen wel begeleid worden en men mag ook zijn/haar kinderen meenemen.

 2. Het verbod voor de plaatsing van publicitair materieel op de openbare weg is opgeheven.

 3. De Vlaamse Regering heeft beslist dat de hinderpremie wordt verlengd. Bedrijven die nog altijd verplicht gesloten zijn, blijven een dagvergoeding van 160 euro ontvangen. Hierbij de link naar het persbericht van Minister Hilde Crevits en naar de website van VLAIO.

 4. De Vlaamse Regering heeft ook beslist dat er nog eenmaal een aanvullende compensatiepremie wordt uitgekeerd. Deze premie kan worden aangevraagd door bedrijven die in de eerste maand na heropening een omzetverlies van minstens 60 % leden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze eenmalige aanvullende compensatiepremie bedraagt 2.000 euro. Hierbij de link naar het persbericht van Minister Hilde Crevits.

 5. Het Brusselse Gewest beslist dat een Compenserende COVID-19-premie – dit is een nieuwe premie van 2.000 euro - kan worden aangevraagd door een aantal categorieën van micro-ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen. Indien u voldoet aan zes criteria, vraag dan uiterlijk op 30 juni 2020 de premie aan. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier.

 6. Een pakket van nieuwe steunmaatregelen op federaal niveau is goedgekeurd. Dit pakket omvat de volgende zaken die voor onze sectoren relevant zijn, meer details vindt u hier.

  1. een verlenging van de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht tot en met 31 augustus;
  2. een verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot en met 31 augustus;
  3. een verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot en met 31 augustus;
  4. de bankgarantie wordt verlengd (de modaliteiten voor de uitbreiding ervan naar kmo’s, moeten nog in het Parlement worden besproken);
  5. een consumptiecheque van 300 euro (100 % aftrekbaar en belastingvrij), die kan worden toegekend door de werkgever voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz;
  6. voor elke inwoner een 10 ritten-rail pass (NMBS) die geldig is van 1 juli tot en met 31 december.

 7. De FOD Financiën heeft aangekondigd dat – specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden – de steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zullen verlengd worden tot 31.12.2020. Tot die datum zullen de betrokken bedrijven een aanvraag tot afbetalingsplan kunnen indienen, kunnen genieten van vrijstelling van interest of van boete wegens niet-betaling van bedrijfsvoorheffing, btw of belasting voor natuurlijke personen, bedrijven of rechtspersonen. Meer details vindt u in het infobulletin van maart 2020.

 8. Tijdelijke versoepeling voor inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): inschrijvingsplichtige ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vragen, wanneer ze tijdelijk hun activiteiten op een andere manier wensen uit te oefenen tijdens de periode waarin de beperkende maatregelen gelden die de Regering heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kan bv. gaan om een kleinhandelaar die tijdelijk een e-commerce activiteit opzet om toch inkomsten te realiseren. Meer info vindt u hier.

Een overzicht van de eerdere informatie die wij u gaven, vindt u hier (lockdown) en hier  (heropstart).

Wij wensen u veel succes en een goede gezondheid toe.

TRAXIO
[email protected]

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.