Actualiteit Mobiliteit

Nationaal akkoord 2019-20 koetswerk

17/09/2019

Werkgeversfederaties TRAXIO en FEBELCAR en vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 26 juni 2019 een ontwerpakkoord bereikt.

TRAXIO en FEBELCAR hebben een versterkte ondersteuning voor het invullen van vacatures (voor technische profielen) kunnen verkrijgen.  Een nieuwe arbeider kan nu vijf dagen gratis opleiding volgen, maar er zal nu ook een aanzienlijk deel van zijn loonkost per opleidingsdag uit handen worden genomen. Onze werkgevers kunnen dan een kandidaat aanwerven die niet het perfecte technische profiel, maar wel de juiste attitude en sociale vaardigheden bezit en hem/haar opleiden tot een meer operationele en competente arbeider.

TRAXIO en FEBELCAR trekken ook volop de kaart van het duaal leren waar kennen, denken en doen samenkomen en waaruit dus goed gekwalificeerde jongeren instromen. Duaal leren is in grote mate afhankelijk van de bereidheid van werkgevers om kwalitatieve werkleerplekken aan te bieden. De sector ondersteunt de werkgevers daarin en biedt per onderneming een gratis peterschapsopleiding aan die versterkt zal worden en in aanmerking zal komen voor betaald educatief verlof en waar ook een tussenkomst in de loonkost per dag vervolgopleiding aan gekoppeld zal worden. 

TRAXIO en FEBELCAR willen de tewerkstelling in de sector behouden. Werkgevers krijgen dan ook recht op een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van outplacement waarbij EDUCAM de opdracht heeft om zoveel mogelijk hertewerkstelling in de sector te bereiken. 

Volgens TRAXIO en FEBELCAR moeten work-life balance, administratieve eenvoud en rechtszekerheid hand in hand gaan.  Arbeiders die zaken te regelen hebben die dringend zijn en weinig tijd in beslag nemen, kunnen een aanpassing vragen van hun uurrooster met de mogelijkheid voor de werkgever om de vraag af te wijzen om organisatorische en/of technische redenen.   De meeste werkgevers regelen dat informeel waarbij zowel werkgever als werknemer zich blootstellen aan risico’s. Onze sector is de eerste in België die rechtszekerheid zal bieden bij deze praktijk.

Werkgeversfederaties TRAXIO en FEBELCAR en vakorganisaties ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en ACLVB hebben op 26 juni 2019 een akkoord ondertekend in het Paritair Subcomité voor het koetswerk.  

Quote van TRAXIO-bestuurder die deelnam aan de onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen vonden plaats in een sfeer van wederzijds respect,

wat geleid heeft tot een positief akkoord waar alle sociale partners zich in kunnen terugvinden.

Cris Loots, Carglass® Carrosserie (foto)

De cao’s 2019-20 worden integraal gepubliceerd op de onze website.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.