Actualiteit Mobiliteit Tweewielers Automaterialen en gereedschappen Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel

Nationale staking op 29 maart

15/03/2021

De vakbonden ABVV en ACV organiseren op 29 maart een nationale staking. Zij eisen loonsverhogingen van meer dan 0,4 % in de gezonde sectoren.

Om te vermijden dat onze lonen sterker stijgen dan die van onze buurlanden (wat een negatieve impact heeft op onze competitiviteit en werkgelegenheid), regelt de wet de loononderhandelingen. Nadat  de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de maximaal beschikbare loonmarge vastlegt heeft de Groep van Tien twee maanden (tot 14 maart) de tijd om tot een akkoord te komen over de maximale loonmarge.  Indien niets meer mogelijk is moet de regering tegen half april zelf de maximale loonmarge bepalen.

En het ziet er niet naar uit dat er nog iets mogelijk is binnen de Groep van Tien. Er zijn meningsverschillen over o.a. de welvaartsenveloppe, maar de grootste struikelblok is toch wel de loonmarge. De vakbonden pleiten voor een indicatieve loonmarge zodat er meer dan de 0,4 % boven op de index die wettelijk mogelijk is, kan bekomen worden in de sectoren waar het mogelijk is.

ABVV en ACV hebben besloten om hun eis kracht bij te zetten en organiseren een nationale dag met acties en stakingen op 29 maart 2021.

Deze acties kunnen in bepaalde bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers die deelnemen aan de acties. De dag van 29 maart zal dus beschouwd worden als een actiedag en zal als dusdanig erkend worden voor de werknemers die van het werk afwezig zullen zijn om aan deze acties deel te nemen en die dus loonverlies zullen lijden. De werknemers die in ploegendienst werken en die op 28 maart ‘s avonds beginnen werken en van wie de ploegendienst in de nacht van 29 op 30 maart eindigt, zullen eveneens gedekt zijn. De respectieve beroepscentrales zullen in de diverse sectoren en bedrijven de nodige schikkingen treffen met de werkgevers.

Het VBO stelt: Het lijdt geen twijfel dat tal van bedrijven hierdoor zullen getroffen worden. En dit in heel wat sectoren. Om onze leden-sectoren en de bij uw sector aangesloten bedrijven te ondersteunen bij de communicatie met hun werknemers tijdens deze acties vindt u bijgevoegd een flyer met een aantal pertinente kernboodschappen over de enorme risico’s die we als maatschappij lopen met de aangekondigde stakingsdag en het verzet van de vakbonden tegen de loonnorm.

Belangrijk om te weten is dat er een consensus is binnen de regering dat de (nog te bepalen) loonmarge die niet meer kan bedragen dan 0,4 %, moet gerespecteerd worden.  Intussen moet er gewacht worden op de beslissing van de Groep van Tien of de regering.

Meer informatie?

  • Klik hier om de reactie van het VBO te raadplegen
  • Klik hier om het persbericht van VOKA te raadplegen

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs.

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier. 

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: marinabridger via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.