Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Nieuwe cao's verruimen opleidingspotentieel

17/05/2018

De verruimde mogelijkheden van de nieuwe cao's zijn een illustratie van hoe hoog de sociale partners het belang van opleidingen inschatten. Een focus op enkele krachtlijnen. 

Inmiddels zijn de nieuwe cao's voor de EDUCAM-sectoren ondertekend én in werking getreden, maar wat bepalen ze precies? “Opleidingen zijn een essentiële schakel in het succesvol beheer van een onderneming, en daar zijn de sociale partners zich erg bewust van”, stelt Isabelle Calista, Directeur bij EDUCAM vzw. “Als vroeger wel eens vragen gesteld werden over de kostprijs van een opleiding, beseft men nu dat het kostenplaatje beduidend hoger zal uitvallen als men het aanbieden van gepaste opleidingen verwaarloost. Welzijn, competitiviteit en klantentevredenheid gaan hand in hand in deze cao’s.” 

Individueel opleidingsrecht 

Een essentieel kenmerk van deze nieuwe cao's is een verschuiving van het zwaartepunt van een collectief recht op opleiding naar een meer individueel recht. “Voorheen gaf men aan dit recht een vrij globale invulling”, legt Isabelle Calista uit. “Men benaderde het personeelsbestand in zijn geheel en soms werden de opleidingsdagen ongelijk verdeeld tussen medewerkers. Voortaan biedt men werknemers meer mogelijkheden om zelf een recht op opleiding te claimen. Deels bestond die optie al, maar in deze nieuwe cao’s werd dit recht uitgebreid. Door meer op de individuele werknemer te focussen, kan het bedrijf in bepaalde omstandigheden ook een beroep doen op een grotere tegemoetkoming.” 

Praktische vereenvoudiging 

Een verschuiving van collectief naar individueel is een belangrijke beweging, maar de cao's bevatten ook heel wat praktische veranderingen. “Er is rekening gehouden met de bedrijfsrealiteit in deze tijden van vergaande digitalisering”, aldus Calista. “Verschillende tools bevorderen het bedrijfsgemak. In de toekomst zal dit aanbod trouwens nog toenemen. Helemaal in lijn met deze administratieve vereenvoudiging kan een invoerder zelf een opleidingsplan opstellen voor zijn hele netwerk. Tot voor kort kwam het de individuele concessies toe deze stappen te zetten. Een andere te vermelden nieuwigheid is dat wij als EDUCAM bedrijven een vrijblijvend model aanbieden, waarmee ze hun eigen opleidingsplan kunnen opstellen. En nog een laatste punt: bijzondere aandacht gaat naar de veiligheid van wie aan hybride en elektrische voertuigen (HEV) werkt, want dit is helemaal anders dan werken aan een gewoon voertuig. Werkgevers worden uitgenodigd het nodige te doen opdat hun medewerkers het Certificaat 'veiligheid' HEV zouden behalen. EDUCAM heeft dit Certificaat inmiddels al aan 12.000 mensen uitgereikt.”

 

Wenst u meer informatie over de cao's? Of misschien wil u wel advies rond opleiding in uw bedrijf? Contacteer ons op het nummer 02 778 63 30 of stuur een mail naar [email protected]. U kan ook altijd een bezoek brengen aan onze website: www.educam.be.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.