Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Nieuwe gemeentebesturen en verkiezingsjaar 2019

14/11/2018

Wij denken vooreerst aan de harmonisering van btw-tarieven bij alle mogelijke mobiliteitsmodi (vb. vandaag is er op een ticket voor openbaar vervoer 6 % btw en op een duurzaam autodeelsysteem met elektrische wagen 21% btw), rekeningrijden in de drie gewesten zou daarnaast de norm moeten worden. 

Voor al wie nieuwe duurzame mobiliteitsvormen in de markt zet van start-up tot grootbedrijf of een overheid (cfr. ook publiek/private samenwerkingen - PPS) moet er fiscaal een “level playing field” komen. Dit is de beste voorwaarde om de concurrentie en creativiteit rond duurzame mobiliteitsvormen te stimuleren bij initiatiefnemers. Budgettair moet de federale overheid rekening houden met een markt van ongeveer 25 % nieuw verkochte elektrische wagens in de komende jaren (2025) en deze zullen geen brandstofaccijnzengenereren en maar een beetje verkeersbelasting en/of BIV, die ten goede komen aan de gemeenten (opdeciemen).

Eén typerend voorbeeld nog: de diesel zit op de strafbank maar genereert door het cliquetsysteem dit jaar wel 188 miljoen euro meeropbrengst doordat 50 % van de prijsdaling in accijnzen omgezet werd, dit is het dubbele van het jaar 2017. 

Een open databeleid (op EU-niveau en federaal) wordt ook een uitdaging voor de automotive sector, zowel autotechnische dataverwerking als mobiliteitsdata en toegang tot mobiliteitsplatformen (Mobility-as-a-Service). 

De HR-afdelingen en de vloot- en mobiliteitsmanagers in onze bedrijven gaan in 2019 aan de slag met  de nieuwe wettelijke tool die mobiliteitsbudget heet en de inhoudelijke discussies over welke wagen/tweewieler met welke aandrijving (elektrisch, CNG, waterstof, gebruik E-bedrijfsfietsen in car policies) zullen gebruikt worden, worden meer en meer met de sociale partners opengetrokken naar bijkomende duurzame logische keuzemogelijkheden voor de werknemers zoals inzet gebruik/delen van zonnepanelen, laadinfrastructuur thuis (V2H&V2G), huisbatterijen die op sociaal-juridisch vlak ondervangen zouden kunnen worden met technieken zoals bruto-loonruil, groepsaankopen , het inzetten van de 13de maand op niveau van bedrijf/werknemers.

Dit zou federaal mee in het advies gestoken kunnen worden voor de sociale partners (werkgevers-werknemers) die straks het interprofessioneel overleg opstarten en de krijtlijnen zullen vastleggen voor de sectorale onderhandelingen voor de loons- en arbeidsvoorwaarden. Een generalisering van deze opportuniteiten is een win-win voor de overheid-werkgever en werknemer, versnelt de transitie naar duurzame energie en creëert bovendien innovatieve activiteiten en jobs met nieuwe competenties (wat een aandachtspunt is voor het beroeps- en technisch onderwijs) en al of niet met een solidariteitsbijdrage of RSZ-tussenkomst te voorzien voor bepaalde van deze loonincentives.   

De fietssector hoopt met de lokale overheden haar VELO-PASS (fietsregistratie- & antidiefstalsysteem) vorm te kunnen geven om fietsstallingsmogelijkheden en de zogenaamde weesfietsen (achtergelaten fietsen) binnen de fietsdiefstalproblematiek en haar stakeholders te regelen (zie velo-pass.be).

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.