Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Outplacement na ontslag

17/05/2018

De verplichtingen van de bedrijven op het gebied van professioneel outplacement zijn dwingender geworden en de materie complexer. TRAXIO heeft drie specialisten gekozen die u advies geven en helpen wanneer nodig.

Het gebeurt dat u als werkgever afscheid moet nemen van een of meerdere medewerkers om een of andere reden. Sinds 2007 is elke werkgever verplicht om outplacement aan te bieden  aan zijn ontslagen werknemer als hij ouder is dan 45 jaar en een jaar anciënniteit heeft. Outplacement dient om de werknemer te helpen opnieuw werk te vinden, een beroepsactiviteit uit te bouwen als zelfstandige of een langetermijnopleiding te vinden om zich te heroriënteren.

Maar sinds 1 januari 2014 is de verplichting van de bedrijven aanzienlijk uitgebreid. Alle werknemers waarvan de opzegtermijn minstens 30 weken bedraagt (of die genieten van een equivalente verbrekingsvergoeding), hebben recht op outplacement in geval van ontslag, ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit. Deze nieuwe verplichting wordt de algemene regeling, maar de vorige reglementering blijft geldig: een werknemer van meer dan 45 jaar waarvan de opzeg minder dan 30 weken duurt, heeft recht op outplacement als hij meer dan een jaar anciënniteit heeft binnen de de onderneming.

Dit gezegd zijnde blijft vrijwillig of collectief outplacement altijd mogelijk, onafhankelijk van de verplichte vormen van beroepsoutplacement voor bepaalde doelgroepen, leeftijdscategorieën of in geval van herstructureringen of faillissementen. 

EDUCAM ter ondersteuning 

De verschillende wettelijke regelingen en de veelheid aan gespecialiseerde bureaus verhinderen onze werkgevers soms om een duidelijk zicht te hebben op hun verplichtingen en op de mogelijkheden op dit gebied. Even problematisch is dat sommige bureaus lijden aan een gebrek aan knowhow om de vaak technische en gespecialiseerde beroepsprofielen optimaal te begeleiden.

Om zijn leden te helpen heeft TRAXIO drie outplacementbureaus gekozen als partners. Deze bureaus onderscheiden zich door hun lange ervaring, hun ruim netwerk en hun uitgebreide hr-vaardigheden. Daoust, Ucare en SBS Skill BuilderS kunnen u snel en efficiënt helpen op het vlak van professioneel outplacement, zodat onze leden aan hun medewerkers de beste en eenvoudigste oplossing kunnen bieden, in overeenstemming met de wet. Zonodig willen de drie partners zich laten bijstaan door EDUCAM, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector, om een professionele balans, een sectoraal profiel en de opleidingsnoden van de betrokken werknemers op te maken. TRAXIO heeft met hen voordelige en transparante tarieven onderhandeld, evenals de betalingsmodaliteiten voor zijn leden, die van Febelcar en van Fedagrim. Maar onze werkgevers blijven natuurlijk vrij om een ander bureau te kiezen.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.