Persberichten Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Pieter Van Bastelaere, CEO van TRAXIO

De Raad van Bestuur heeft, op voordracht van het Uitvoerend Comité van werkgeversorganisatie TRAXIO, de benoeming van Pieter Van Bastelaere als Afgevaardigd Bestuurder van de mobiliteitsfederatie bekrachtigd met onmiddellijke ingang. 

Van Bastelaere is drie jaar geleden bij TRAXIO begonnen als Directeur Vlaanderen. Hij is eveneens hoofd van het departement Public Affairs en lid van het management team.

Voorzitter Didier Perwez wijst erop dat Van Bastelaere een uitstekende medewerker is met een grote overtuigingskracht en erg goed georganiseerd.

“Met zijn benoeming erkent de Raad van Bestuur het vele werk dat Van Bastelaere de laatste jaren verzet heeft”, duidt voorzitter Didier Perwez.  “Alle politieke partijen kennen TRAXIO intussen als een constructieve, betrouwbare en professionele organisatie en dat is de verdienste van onze nieuwe Afgevaardigd Bestuurder. Dankzij hem heeft TRAXIO mooie verwezenlijkingen behaald die voor onze leden zeer belangrijk zijn, zoals de invoering van de b2b-bescherming en de bestelbon, de wijzigingen aan de restantvoorraadregeling en de Car-Pass, en het behoud van de OBD-toegang”

Met zijn 39 lentes is Pieter Van Bastelaere de jongste CEO van TRAXIO ooit.  De Master Handelswetenschappen uit het Oost-Vlaamse Beveren heeft intussen 10 jaar ervaring in werkgeversmiddens en zetelt onder andere in de Raad van Bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Raad van Bestuur van Unizo en het Directiecomité van Voka.

Pieter Van Bastelaere is getrouwd en heeft 3 kinderen.  Als voorzitter van de Schoolraad, voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang en erevoorzitter van de Gezinsraad kan Van Bastelaere ook in zijn vrije tijd gerust een bezige bij genoemd worden. 

CEO Van Bastelaere reageert: “Ik ben bijzonder vereerd dat ik het vertrouwen gekregen heb van de Raad van Bestuur.  Er ligt veel werk op de plank met de wijzigingen in het mobiliteitslandschap.  Mijn eerste prioriteiten gaan dan ook naar het verder uitbouwen van het netwerk van partners, politici en stakeholders.  Ook verbondenheid tussen de leden en het personeel, en sterke communicatie zijn van groot belang”.

Voorzitter Perwez verwijst verder naar zijn inauguratiespeech als voorzitter: “Ik sta ten dienste van alle aangesloten groeperingen, dus de prioriteit voor onze nieuwe CEO zal er in bestaan om de grote uitdagingen in de mobiliteit te verbinden met de belangen van de 15 bij TRAXIO aangesloten groeperingen samen met de ruim 40 personeelsleden. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie”.

 

TRAXIO is de mobiliteitsfederatie en vertegenwoordigt ruim 9.800 werkgevers in de 3 gewesten die actief zijn op het gebied van de verkoop en reparatie van nieuwe en tweedehandswagens, motoren, fietsen, carrosserie, banden, brandstoffen en dergelijke.  TRAXIO vertegenwoordigt een zakencijfer van bijna 150 miljard EUR, goed voor 99.268 arbeidsplaatsen.