Actualiteit Mobiliteit

Rentabiliteitsstudie van concessiehouders en agenten in 2016

17/05/2018

De rentabiliteitsstudie 2016 van Belgische concessiehouders en agenten toont inderdaad een positieve stijging van de marges dankzij een gunstige economische context. Maar deze marges blijven enerzijds onder die van de andere sectoren en de buurlanden, en ze zijn vooral afhankelijk van toevallige omstandigheden in de komende maanden en jaren.

Zoals elk jaar heeft de rentabiliteitsstudie van concessiehouders en merkagenten in België een oordeel geveld over 2016. De studie analyseerde 1.947 bedrijven op basis van de balansen die ze neerlegden bij de Nationale Bank. En we moeten zeker zeggen dat de resultaten positief evolueren ten opzichte van 2015 en zelfs terugkeren naar het niveau van 2010-2011: de gemiddelde brutomarge bedraagt 3,8 % (+0,7 punten tegenover 2015) en de gemiddelde nettomarge 2,2 % (+0,3 punten tegenover 2015). Dit doet het gemiddelde schuldpercentage logischerwijs dalen tot 64,6 % (een daling van 1,9 punten).

Deze goede cijfers zijn enerzijds hoofdzakelijk te danken aan een gunstige economische conjunctuur: stijging van het bruto binnenlands product met 1,5 % getrokken door de consumptieuitgaven, zeer lage rentevoeten die de leenkosten verlagen voor grote investeringen die de laatste jaren gedaan werden, de nieuwe automarkt die met 8 % groeit, ... Deze conjunctuur wordt gecombineerd met een sanering van de markt als gevolg van de crisis 2008-2012 en de aanpassing van de omvang van de netten van de merkverdelers deze laatste jaren, wat geleid heeft tot hergroeperingen en stopzettingen van concessieactiviteiten.

Infografie NL

We moeten deze gegevens echter voorzichtig opnemen als we naar de toekomst kijken: de sector van concessiehouders en agenten wordt inderdaad geconfronteerd met marges die onder druk staan en gestimuleerd worden door de meer dynamische groei van de fleetmarkt, door nieuwe eisen van merken die leiden tot nieuwe investeringen en waarschijnlijk tot nieuwe herstructureringen van het net, evenals door de gekwalificeerde handenarbeid die moeilijker en moeilijker te vinden is. Anderzijds moeten de concessiehouders strategieën bepalen waarbij ze niet alles in de hand hebben. Dit komt door de immense uitdagingen die gecreëerd worden door de zelfrijdende wagens, de elektrificering van de voertuigen en de nieuwe vervoersgewoonten zoals gedeelde wagens, multimodaliteit, ... De fiscale en politieke context is ook belangrijk en heeft stabiliteit nodig in de toekomst opdat de consumenten, zowel privé als bedrijven, hun vervoermiddel kunnen kiezen binnen een langetermijnvisie. Tot slot moet er veel geïnvesteerd worden, zowel in digitalisering als in schaalvergroting.

Hoewel de volledige sector voor vele en nieuwe uitdagingen staat, zal de toekomst ons de antwoorden bieden over de rentabiliteit van de gemaakte keuzes. Wij maken nu al een afspraak met u aan het eind van het jaar voor de resultaten van de rentabiliteitsstudie 2017 van concessiehouders en agenten. 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.