Actualiteit Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks

SIGMA Federation: economische balans 2017

14/11/2018

De cijfers liegen er niet om: 2017 was een uitstekend jaar voor de SIGMA-leden. Inmiddels is ook duidelijk dat de crisis van 10 jaar geleden volledig verteerd is. Toch is er één belangrijk minpunt: de moeilijkheden om voldoende geschikte servicetechnici te vinden. Een stand van zaken.

Met bijzondere aandacht kijken de SIGMA-leden naar de algemene conjunctuur, en die van de bouwsector in het bijzonder. In 2017 trok de economie aan, België was op dat vlak geen uitzondering in de eurozone. Waar de groei de drie voorgaande jaren niet boven de 1,4 % uitkwam, klom die vorig jaar naar 1,7 %. 

Het is een ontwikkeling die zich ook op de bouwsector afstraalt. Zo bleek dat het vertrouwen van de aannemers vorig jaar niet alleen naar een historisch niveau te pieken, maar blijft die ook dit jaar nog sterk. De orderboekjes blijven goed gevuld en bedrijven zijn zeker van gemiddeld 5,9 maanden activiteiten. Verschillende andere factoren dragen hiertoe bij. De Vlaamse beslissing om tot een verdere verstrenging van de EPB-eisen over te gaan, stuurde de vraag. Ook de beslissing van de federale regering om te investeren in de renovatie van openbare justitiegebouwen zorgt voor een heuse boost. En zoals steeds, helpen nakende gemeenteraadsverkiezingen om de activiteiten in burgerlijke bouwkunde enigszins te stimuleren. 

Algemene trend 

Voor de SIGMA-leden was 2017 zonder meer een uitstekend jaar. Nemen we totale omzet van alle leden samen, dan kan een stijging van 10% vastgesteld worden. Ontleden we dit globale cijfer, dan stellen we vast dat beide secties – burgerlijke bouw en goederenbehandeling – een forse groei neerzetten; we komen zo dadelijk op de generatoren terug. Een interessante oefening is ook deze cijfers te vergelijken met de cijfers van 2008. Bij burgerlijke bouw ligt de omzet voor het eerst hoger dan voor de crisis. Bij de heftrucks gebeurde dit eerder al, maar wordt opnieuw een beter cijfer neergezet. 

Globale cijfers 

En voor wie ook een exact cijfer wil zien: de globale omzet in 2008 bedroeg € 1,35 miljard, terwijl die vorig jaar tot € 1,51 miljard opgeklommen is. Slotsom: 'voor het tweede jaar op rij een all-time high'. 

En dan nog een woord over de 'generatoren', zonder meer de kleinste component van het SIGMA-verhaal, maar evenzeer een stijger. In 2017 werd de omzet naar € 56 miljoen gebracht (in 2016 was dat nog € 49,6 miljoen), een stijging van 13 % dus. Toch blijft dit ergens een zorgenkind. Want ook al steeg de omzet, toch moest worden vastgesteld dat de verkoop in aantallen uitgedrukt afneemt. Er doet zich immers een trend naar verhuur toe, en daar knelt het schoentje. Veel Belgische verhuurbedrijven kopen globaal aan en niet alleen bij Belgische invoerders. 

Tewerkstelling 

Uiteraard en tot slot heeft dit groeiverhaal een positieve repercussie op het vlak van tewerkstelling. Ten opzichte van 2016 kon in 2017 een stijging van 4,2 % vastgesteld worden. Zowel bij arbeiders als bedienden trouwens, waar in beide categorieën een soortgelijke groei kon worden opgetekend. Hierbij moet onmiddellijk aan toegevoegd worden dat het een gigantisch probleem is om servicetechnici te vinden voor deze sector(en). De lat ligt dan ook hoog. Deze technici moeten immers multidisciplinair zijn (hydraulica, elektronica, mechanica, elektriciteit,…), flexibel en dikwijls ook meertalig. Precies door deze moeilijkheid is het geen overdrijving tewerkstelling als een probleem te bestempelen. 

SIGMA kort genoteerd 

Al jaren is SIGMA de referentie in de sector van de machines voor de burgerlijke bouwkunde, bouw en goederenbehandeling. Opgericht in 1947, konden in 2017 precies 78 leden geteld worden. Dat het er inmiddels wat minder zijn is een direct gevolg van een aantal fusies. De structuren van SIGMA zijn rond een aantal secties opgebouwd: burgerlijke bouwkunde, goederenbehandeling en de subsectie generatoren. In vrijwel alle machinecategorieën zijn spelers die van enige belang zijn op de Belgische markt SIGMA-lid. 

Contactgegevens 

SIGMA federation

[email protected]

www.SIGMAfederation.be

Jules Bordetlaan 164

1140 Brussel

02/778.62.50

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.