Actualiteit Mobiliteit Tweewielers Automaterialen en gereedschappen Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel

Update coronamaatregelen - 2 november

02/11/2020

Hierna vindt u bijkomende verduidelijkingen en antwoorden op een aantal courante vragen die wij ontvangen van onze leden. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen enerzijds de verkoop van goederen en anderzijds het leveren van diensten (naverkoop).

 1. Verkoop van goederen

  1. Uw bedrijf mag publiek niet toegankelijk zijn: de showroom(s) moet(en) dus dicht blijven maar ook de parking(s) mag/mogen niet meer gebruikt worden om een wagen, motor, machine… te laten bezichtigen met het oog op verkoop.  Ook testritten zijn niet toegelaten. De parking mag nog wel gebruikt worden door klanten om op voorhand bestelde goederen af te halen (zie hieronder).

  2. Op voorhand bestelde goederen (per bestelbon, mail, telefoon, videconference, Facebook, …) mogen buiten worden geleverd bij de klant of buiten worden afgehaald door de klant. Dit geldt zowel voor b2c als voor b2b. ‘Buiten’ betekent in open lucht, eventueel onder een afdak (verluchting!). Strikte hygiënemaatregelen en ontsmetting bij levering/afhaling.

  3. Groothandels:
   1. B2b: kunnen blijven werken zoals voor de invoering van de nieuwe maatregelen;
   2. B2c: enkel verkoop op afstand en levering/afhaling buiten is nog toegelaten.

  4. Leveren van diensten (naverkoop)

   1. Pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissels zijn toegelaten;
   2. Carwash mag momenteel niet open – dit wordt aangekaart bij de overheid en wij wachten nog op antwoord.

Concrete richtlijnen

 • Werk steeds op afspraak.
 • Houd u strikt aan de hygiëne- en afstandsmaatregelen en aan alle sectorprotocollen.
 • Voor alle detailhandel (verkoop): u moet uw zaak sluiten. Dus zowel showroom, winkel en wachtzaal. De parking met nieuwe/tweedehandse voertuigen mag niet toegankelijk zijn voor de klanten: uw mag dus bijvoorbeeld geen auto’s, motorfietsen, fietsen, kranen, bulldozers… verkopen op uw parking.
 • Werkplaatsen mogen open blijven voor alle onderhoud, herstellingen en bandenwissels.
 • Er mag gewerkt worden in de werkplaatsen mits naleving van de Generieke en sectorgids.
 • De werkplaats mag niet door externen of klanten worden betreden.
 • Ophaling en levering van op voorhand bestelde/verkochte goederen en voertuigen zijn toegestaan in open lucht.
 • Betalingen van afhalingen en onderhoud/herstellingen/bandenwissels aan de after-sales balie zijn toegestaan (niet in de showroom!) mits inachtneming van de hygiënemaatregelen.
 • Zorg er altijd voor dat mensen de afstandsregels kunnen respecteren, ook indien er zich wachtrijen zouden vormen.
 • Klanten mogen niet binnen wachten tijdens bijvoorbeeld een onderhoud of herstelling.
 • Sluit de cafetaria/bedrijfskantine.
 • Bezorg uw werknemers een attest woon-werkverkeer/avondklok waar nodig. Dit tweetalig attest vindt u hier.
 • Vertegenwoordigers mogen niet op bezoek gaan bij klanten. Zij mogen klanten wel op afstand benaderen (telefoon, mail, …)

Foto: PublicDomainPictures via Pixabay