Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

Uw alternerende cursist tewerkstellen als student: het is haalbaar!

28/05/2018

Alternerende cursisten kunnen aangeworven worden met een studentenovereenkomst sinds 1 juli 2017. De RSZ verduidelijkt vanaf nu in zijn instructies aan de werkgevers van het tweede trimester dat ze tewerkgesteld mogen worden bij hun stagemeester tijdens de maanden juli en augustus!

Wat zegt de wet?

De studenten die een duaal opleidingssysteem volgen, dat enerzijds bestaat uit een theoretische opleiding (ofwel in een opleidingsinstelling, ofwel in een erkende opleidingsorganisatie, die gesubsidieerd of erkend is door de bevoegde overheden) en anderzijds, uit een praktische opleiding in een werkomgeving, mogen sinds 1 juli 2017 een studentenovereenkomst sluiten, voor zover aan alle cumulatieve voorwaarden voldaan is:

  • dat ze noch van een werkloosheidsuitkering, noch van een inschakelingsuitkering genieten – eens de persoon beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, is studentenarbeid in feite niet meer mogelijk;
  • dat de tewerkstelling enkel plaatsvindt als ze geen onderwijs/theoretische opleiding moeten volgen of aanwezig zijn op de werkplaats;
  • dat de prestaties uitsluitend gebeuren bij een andere werkgever dan die waarbij ze de praktische opleiding in de werkomgeving volgen. 

De RSZ brengt een nuance aan!

In zijn instructies 2018/2 aan de werkgevers, nuanceert de RSZ deze laatste voorwaarde.

Hij verduidelijkt immers dat de voorwaarde volgens welke de studentenovereenkomst gesloten moet worden met een andere werkgever dan die waarbij de jongere de praktische opleiding in de werkomgeving volgt, niet geldt tijdens de zomermaanden (juli en augustus). Dit betekent dus dat de jongere ook tewerkgesteld kan worden met een studentenovereenkomst bij zijn stagemeester tijdens de maanden juli en augustus[1]

Invloed op het arbeidsrecht

De alternerende cursisten die tewerkgesteld worden onder het studentenstatuut, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de gewone studenten.

Zo genieten ze van de verminderde sociale bijdrage en zijn ze vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de tewerkstelling van cursist-studenten? Raadpleeg dan onze nieuwsartikels van juli-augustus 2017.[1] Opgelet! U kunt een foutmelding krijgen bij de invoering van uw Dimona, als de jongere bovendien aangegeven werd als cursist. Twee Dimona-aangiftes voor dezelfde periode zijn technisch inderdaad niet mogelijk. De RSZ zoekt momenteel een oplossing, maar neem in afwachting contact op met de RSZ via het e-mailadres [email protected] met vermelding van de identificatie van de werkgever (naam en RSZ-nummer) en de identiteit van de jongere (naam en rijksregisternummer). De RSZ zal het dossier manueel rechtzetten.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.