Sectorale Sociale Minigids

Arbeidsvoorwaarden en verloning in de mobiliteitssectoren (distributie, reparatie, onderhoud en metaalhandel) ... in grote lijnen.

 

TRAXIO verdedigt als werkgeversfederatie de belangen van 9.857 ondernemingen die samen 99.268 werknemers (zowel arbeiders als bedienden) tewerkstelden. Naar personeelsbeheer toe dient niet alleen rekening gehouden te worden met de algemene arbeidswetgeving maar ook met de sectorale regelgeving (de collectieve arbeidsovereenkomsten) die tot stand komt op het niveau van het paritair (sub)comité en aangepast is aan de grote diversiteit aan ondernemingen in onze sector.

Om de ondernemingen in onze sector te ondersteunen in de vereiste van conformiteit met de sociale wetgeving stelt TRAXIO deze Sociale Minigids gratis ter beschikking van zijn leden. Deze minigids, die wordt gepresenteerd in de vorm van een vergelijkende tabel, geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidsrelatie:

Deze gids is bedoeld om een eerstelijnshulp te bieden bij het vinden van de belangrijkste informatie over de besproken onderwerpen. De verstrekte toelichtingen verwijzen tevens naar de sociale wetgeving en naar de geldende cao's, afhankelijk van de paritaire (sub)comités waaronder uw onderneming ressorteert.

Deze sociale minigids zal worden geactualiseerd na de volgende sociale onderhandelingen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juristen sociaal recht:

Nadia Van Nieuwenhuijsen - NL

02/778.62.00

Charlotte Waterlot - FR

02/778.62.00

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.