Sociaal landschap

SOCIAAL LANDSCHAP

Het Belgisch sociaal overlegmodel is een drietrapsraket.

In eerste instantie sluit de “Groep van 10” om de twee jaar een sectoroverschrijdend interprofessioneel akkoord (afgekort als IPA), waarbij o.a. een aantal krijtlijnen worden vastgelegd die een verdere uitwerking vergen op niveau van de sector of onderneming, zoals de loonnorm.

In tweede instantie wordt vervolgens op niveau van de sector een akkoord gesloten. Het sectoraal sociaal overleg kan beschouwd worden als het dominantste niveau omdat de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden op dit niveau afgesproken worden. De paritaire (sub)comités bevoegd voor onze sector sluiten om de twee jaar een Nationaal Akkoord met nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden. Een paritair comité (afgekort als PC) is een sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers. De paritaire subcomités (afgekort als PSC) zijn onderafdelingen van de paritaire comités opgericht voor een specifieke activiteitensector en functioneren in onze sector autonoom.

In derde instantie kunnen ook op niveau van de onderneming akkoorden worden gesloten.

TRAXIO zetelt in de paritaire (sub)comités 112 (garages), 149.02 (koetswerk) en 149.04 (metaalhandel) en in andere belangrijke (overleg)organen.

 

APCB  200

PC 112

PC 149.02

PC 149.04

Samenstelling van de paritaire (sub)comités

Het APCB 200 is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties (VBO, federaties, middenstandsorganisaties) en werknemersorganisaties (BBTK/Setca, LBC-NVK, CNE-GNC en ACLVB/CGSLB).

 • TRAXIO
 • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
 • Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV-CSC METEA)
 • Koninklijke Belgische Federatie van de carrosseriebedrijven (FEBELCAR)
 • TRAXIO
 • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
 • Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV-CSC METEA)

 

 • TRAXIO
 • Belgische vereniging van staalhandelaren (BELMETAL)
 • Belgische federatie van de handel en diensten (COMEOS)
 • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
 • Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)
 • Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV-CSC METEA)
 • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Verdeling van onze werkgevers in de paritaire (sub)comités

 • Motorrevisiebedrijven
 • Autodealers en –agenten, handelaars in tweedehands voertuigen, autoreparatiebedrijven, takelbedrijven, verdelers en herstellers van motorrijwielen en bandencentrales.
 • Koetswerkherstellers en –bouwers
 • Fietsproducenten, fietsverdelers en –herstellers
 • Verdelers en herstellers van machines burgerlijke bouwkunde en lift-trucks
 • Nationale en regionale distributeurs van automaterieel
 • Verdelers en herstellers van land- en tuinbouwmaterieel
 • Autodealers en –agenten, handelaars in tweedehands voertuigen, autoreparatiebedrijven, takelbedrijven, verdelers en herstellers van motorrijwielen en bandencentrales.
 • Tankstations
 • Koetswerkherstellers en –bouwers
 • Fietsproducenten, fietsverdelers en –herstellers
 • Verdelers en herstellers van machines burgerlijke bouwkunde en lift-trucks
 • Nationale en regionale distributeurs van automaterieel
 • Verdelers en herstellers van land- en tuinbouwmaterieel

Verzoeningsbureau

Taak van het orgaan :

(individuele of collectieve) geschillen tussen werkgevers en werknemers voorkomen of bijleggen binnen verschillende domeinen (o.a. lonen, verschillende premies, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, …)

Samenstelling :

 • de voorzitter
 • een secretaris
 • de helft onder de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C
 • de helft onder de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C

TRAXIO zetelt ad hoc n het verzoeningsbureau van het APCB 200.

Taak van het orgaan :

(individuele of collectieve) geschillen tussen werkgevers en werknemers voorkomen of bijleggen binnen verschillende domeinen (o.a. lonen, verschillende premies, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, …)

Samenstelling :

 • de voorzitter
 • een secretaris
 • de helft onder de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C
 • de helft onder de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C

Procedure : de verzoeningsvergaderingen op verzoek van werkgevers- of werknemersorganisaties (eventueel met behulp van advocaten, deskundigen, …), hoorzittingen, pendeldiplomatie (het bureau houdt zijn zitting achter gesloten deuren en kan worden opgeschort, er kunnen onderhandelingen plaatsvinden). De beslissing van het bureau komt na overleg met de partijen

Resultaten : aanbeveling van het bureau (unanimiteit) ; PV van niet-verzoening (ondanks bemiddeling een stakingsaanzegging, …), redactie van een cao

Taak van het orgaan :

(individuele of collectieve) geschillen tussen werkgevers en werknemers voorkomen of bijleggen binnen verschillende domeinen (o.a. lonen, verschillende premies, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, …)

Samenstelling :

 • de voorzitter
 • een secretaris
 • de helft onder de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C
 • de helft onder de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C

Procedure : de verzoeningsvergaderingen op verzoek van werkgevers- of werknemersorganisaties (eventueel met behulp van advocaten, deskundigen, …), hoorzittingen, pendeldiplomatie (het bureau houdt zijn zitting achter gesloten deuren en kan worden opgeschort, er kunnen onderhandelingen plaatsvinden). De beslissing van het bureau komt na overleg met de partijen

Resultaten : aanbeveling van het bureau (unanimiteit) ; PV van niet-verzoening (ondanks bemiddeling een stakingsaanzegging, …), redactie van een cao

Taak van het orgaan :

(individuele of collectieve) geschillen tussen werkgevers en werknemers voorkomen of bijleggen binnen verschillende domeinen (o.a. lonen, verschillende premies, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, …)

Samenstelling :

 • de voorzitter
 • een secretaris
 • de helft onder de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C
 • de helft onder de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het P(S)C

Procedure : de verzoeningsvergaderingen op verzoek van werkgevers- of werknemersorganisaties (eventueel met behulp van advocaten, deskundigen, …), hoorzittingen, pendeldiplomatie (het bureau houdt zijn zitting achter gesloten deuren en kan worden opgeschort, er kunnen onderhandelingen plaatsvinden). De beslissing van het bureau komt na overleg met de partijen

Resultaten : aanbeveling van het bureau (unanimiteit) ; PV van niet-verzoening (ondanks bemiddeling een stakingsaanzegging, …), redactie van een cao

Paritaire classificatiecommissie voor het garagebedrijf

/

Taak van het orgaan: het weerhouden van de partijen om procedures in te leiden voor de arbeidsrechtbank en tussenkomen bij betwistingen aangaande de toekenning van een functieklasse in garagebedrijven

Samenstelling : vertegenwoordigers en classificatiedeskundigen van zowel werknemers als werkgevers.

Procedure : binnen de twee maanden na de mededeling van de startdatum doet de PCC een uitspraak in eerste aanleg. Binnen de maand na de bekendmaking van de uitspraak, kan hiertegen een technisch gemotiveerd beroep aangetekend worden.

/

/

Sociaal fonds/ Fonds voor bestaanszekerheid

Opdrachten van het sociaal fonds :

 • de inning en invordering van de aanvullende vergoedingen;
 • de toekenning en de uitkering van de aanvullende vergoedingen;
 • de vakbondsvorming van de arbeiders bevorderen;
 • de vorming en informatie van de werkgevers stimuleren;
 • een deel van de werking en sommige initiatieven van EDUCAM vzw te financieren;
 • ten laste neming van bijzondere bijdragen;
 • de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel.

Rechtsvorm : rechtspersoon opgericht op initiatief van de  sociale partners door middel van een algemeen verbindend verklaarde cao.

Opdrachten van het sociaal fonds :

 • De inning en invordering van de aanvullende vergoedingen;
 • de toekenning en de uitkering van de aanvullende vergoedingen;
 • de vakbondsvorming van de arbeiders bevorderen;
 • de vorming en informatie van de werkgevers stimuleren;
 • een deel van de werking en sommige initiatieven van EDUCAM vzw te financieren;
 • ten laste neming van bijzondere bijdragen;
 • de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel.

Rechtsvorm : rechtspersoon opgericht op initiatief van de  sociale partners door middel van een algemeen verbindend verklaarde cao.

Opdrachten van het sociaal fonds :

 • De inning en invordering van de aanvullende vergoedingen;
 • de toekenning en de uitkering van de aanvullende vergoedingen;
 • de vakbondsvorming van de arbeiders bevorderen;
 • de vorming en informatie van de werkgevers stimuleren;
 • een deel van de werking en sommige initiatieven van EDUCAM vzw te financieren;
 • tenlasteneming van bijzondere bijdragen;
 • de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel

Rechtsvorm : rechtspersoon opgericht op initiatief van de  sociale partners door middel van een algemeen verbindend verklaarde cao.

Opdrachten van het sociaal fonds :

 • De inning en invordering van de aanvullende vergoedingen;
 • de toekenning en de uitkering van de aanvullende vergoedingen;
 • de vakbondsvorming van de arbeiders bevorderen;
 • de vorming en informatie van de werkgevers stimuleren;
 • een deel van de werking en sommige initiatieven van EDUCAM vzw te financieren;
 • ten laste neming van bijzondere bijdragen;
 • de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel

Rechtsvorm : rechtspersoon opgericht op initiatief van de  sociale partners door middel van een algemeen verbindend verklaarde cao.

Opleidingscentrum

Het Centrum voor de Vorming van Bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden vzw (afgekort als het CEVORA) werkt opleidingen uit in nauwe samenwerking met de federaties en de bedrijven om zo goed mogelijk te beantwoorden aan vormingsbehoeften van de ondernemingen.

EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en de aanverwante sectoren en omvat twee labels, Partner en Service, die elk een producten- en dienstenaanbod aanbieden.

 • EDUCAM Partner vzw:  biedt sectorale ondersteuning en beheert het vormingskrediet. 
 • EDUCAM Service nv : is gespecialiseerd in de opleiding en de begeleiding van bedrijven. EDUCAM Service nv organiseert niet zelf alle opleidingen. Het is echter mogelijk om opleidingen door EDUCAM Partner vzw te laten erkennen waarvoor de onderneming opleidingssteun kan genieten.

EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en de aanverwante sectoren en omvat twee labels, Partner en Service, die elk een producten- en dienstenaanbod aanbieden.

 • EDUCAM Partner vzw:  biedt sectorale ondersteuning en beheert het vormingskrediet. 
 • EDUCAM Service nv : is gespecialiseerd in de opleiding en de begeleiding van bedrijven. EDUCAM Service nv organiseert niet zelf alle opleidingen. Het is echter mogelijk om opleidingen door EDUCAM Partner vzw te laten erkennen waarvoor de onderneming opleidingssteun kan genieten.

EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en de aanverwante sectoren en omvat twee labels, Partner en Service, die elk een producten- en dienstenaanbod aanbieden.

 • EDUCAM Partner vzw:  biedt sectorale ondersteuning en beheert het vormingskrediet. 
 • EDUCAM Service nv: is gespecialiseerd in de opleiding en de begeleiding van bedrijven. EDUCAM Service nv organiseert niet zelf alle opleidingen. Het is echter mogelijk om opleidingen door EDUCAM Partner vzw te laten erkennen waarvoor de onderneming opleidingssteun kan genieten.

Paritair leercomité

 

 

 

 

Opgelet, de bevoegdheid van alternerend leren en werken overgedragen van het federale niveau naar de gemeenschappen :

 • Vlaamse Gemeenschap (in Brussel): Vlaams Partnerschap Duaal leren.
 • Franse Gemeenschap (in Brussel) :  de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgenomen door sectorale commissies (CAI-commissies, Commission Contrat apprentissage industriel), waarvoor het administratieve beheer bij de OFFA (l’Office Francophone de la formation en alternance) zit dat functioneert als secretariaat
 • Duitstalige Gemeenschap : de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgeheveld naar sectorale commissies voor industriële leerovereenkomsten

Opgelet, de bevoegdheid van alternerend leren en werken overgedragen van het federale niveau naar de gemeenschappen :

 • Vlaamse Gemeenschap (in Brussel): Sectoraal Partnerschap Autosector en aanverwante sectoren
 • Franse Gemeenschap (in Brussel) :  de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgenomen door sectorale commissies (CAI-commissies, Commission Contrat apprentissage industriel), waarvoor het administratieve beheer bij de OFFA (l’Office Francophone de la formation en alternance) zit dat functioneert als secretariaat
 • Duitstalige Gemeenschap : de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgeheveld naar sectorale commissies voor industriële leerovereenkomsten

Opgelet, de bevoegdheid van alternerend leren en werken overgedragen van het federale niveau naar de gemeenschappen :

 • Vlaamse Gemeenschap (in Brussel): Sectoraal Partnerschap Autosector en aanverwante sectoren
 • Franse Gemeenschap (in Brussel) :  de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgenomen door sectorale commissies (CAI-commissies, Commission Contrat apprentissage industriel), waarvoor het administratieve beheer bij de OFFA (l’Office Francophone de la formation en alternance) zit dat functioneert als secretariaat
 • Duitstalige Gemeenschap : de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgeheveld naar sectorale commissies voor industriële leerovereenkomsten

Opgelet, de bevoegdheid van alternerend leren en werken overgedragen van het federale niveau naar de gemeenschappen :

 • Vlaamse Gemeenschap (in Brussel): Sectoraal Partnerschap Autosector en aanverwante sectoren
 • Franse Gemeenschap (in Brussel) :  de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgenomen door sectorale commissies (CAI-commissies, Commission Contrat apprentissage industriel), waarvoor het administratieve beheer bij de OFFA (l’Office Francophone de la formation en alternance) zit dat functioneert als secretariaat
 • Duitstalige Gemeenschap : de bevoegdheden van de paritaire leercomités werden overgeheveld naar sectorale commissies voor industriële leerovereenkomsten

Pensioeninstelling

/

Het sociaal fonds voor bestaanszekerheid is de inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Het beheer van het aanvullend pensioen werd toevertrouwd aan SEFOPLUS OFP en een deel aan SEFOCAM vzw.

Het sociaal fonds voor bestaanszekerheid is de inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Het beheer van het aanvullend pensioen werd toevertrouwd aan SEFOPLUS OFP en een deel aan SEFOCAM vzw.

Het sociaal fonds voor bestaanszekerheid is de inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Het beheer van het aanvullend pensioen werd toevertrouwd aan SEFOPLUS OFP en een deel aan SEFOCAM vzw.

 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.