Heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid?

De arbeiders hebben recht op een supplement ten laste van het sociaal fonds (12,70 euro voor garages/metaalhandel en 11,64 euro voor koetswerk). Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is de werkgever verplicht om dezelfde aanvullende vergoeding uit te betalen aan zijn bedienden (APCB 200), maar dit geldt niet bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’.

Klik hier voor meer informatie.

 

Laatste update: 10/08/2020