Hoe moet de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen?

De aangifte tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt op het einde van iedere maand via een elektronische aangifte sociaal risico scenario 5 met vermelding van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld, via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Werkgevers die de  portaalsite van de sociale zekerheid voor de eerste keer gebruiken, moeten zich eerst aanmelden als gebruiker (via ERANOVA op het nummer 02 511 51 51 (van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 20 uur).

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die wordt aangegeven als ‘overmacht’ (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), wordt beschouwd als de vereiste mededeling.

Aan de hand van deze aangifte zullen de uitbetalingsinstelling en de RVA de uitkering van de werknemer(s) kunnen bepalen.  Van zodra de werkgever de loongegevens tot het einde van de maand kent, kan hij aangifte doen (en moet hij dus niet wachten tot het einde van de maand).  De aangifte ASR scenario 5 wordt verder toegelicht op de website van de RVA maar kan ook door uw sociaal secretariaat worden ingevuld.