Is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook geldig voor alternerend lerenden?

Voor alternerend lerenden gelden dezelfde procedure en modaliteiten als voor werknemers.

Leerlingen kunnen bij de uitbetalingsinstelling (de vakorganisatie of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) een vereenvoudigd formulier bekomen voor het indienen van de uitkeringsaanvraag bij deze instelling.

Hieronder de bedragen van de overbruggingsuitkeringen. Een leerling die samenwoont met zijn/haar ouders ontvangt bijvoorbeeld een dagvergoeding van 11,67 euro.

Gezinstoestand

Bedrag

 

Dag

Maand

Samenwonende met gezinslast

50,29

1.307,54

Alleenwonende

14,04

365,04

Samenwonende

11,67

303,42

Bevoorrecht samenwonende (*)

12,83

333,58

Bedragen geldig vanaf 1 maart 2020. (*) Bevoorrecht samenwonende = de werkloze + partner ontvangen uitsluitend uitkeringen.

 

Laatste update: 10/08/2020