Commerciële relaties

Niet alle praktijken met betrekking tot de aankondiging van een prijsvermindering zijn toegelaten.

Uw reclame mag niet beschouwd worden als deloyaal.

 

  • Uw publiciteit mag de klanten niet in…

De wet verleent de consument onder bepaalde omstandigheden een termijn van 14 dagen om af te zien van zijn aankoop of bestelling, zonder kosten en zonder opgave van redenen.

 

NEE! Als de con…

U moet het fysieke bezit van de goederen aan de klant overdragen ten laatste 30 dagen na de afsluiting van de overeenkomst, tenzij u contractueel een andere datum hebt vastgelegd.

 

Als de goed…

U mag de integrale verkoopprijs, prijs van een onderhoud of reparatie slechts ontvangen in cash als het bedrag hoogstens € 2.999 btwi bedraagt. Vanaf € 3.000 btwi mag u slechts 10 % van het gefac…

De wet bepaalt dat u een schriftelijk document moet overhandigen dat de essentiële bepalingen van de overeenkomst vermeldt, aan elke consument die een voorschot heeft betaald op een bepaald goed of o…

Dat hangt af van het type verkoper of leverancier:

  • Aan een consument …

Of een natuurlijke persoon die handelt in het kader van zijn privéleven, kunt u uw aankoop integraal in cash betalen

Bij een controle kunnen de agenten van de economische inspectie u een administratieve boete opleggen van € 250 tot € 225.000. Deze boete mag evenwel niet meer dan 10 % bedragen van de bedragen die…