Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)

Via WebDIV kan u voertuigen inschrijven en commerciële kentekenplaten verlengen.

- Gegevens verbeteren (voertuig, houder, adres…)

- Kentekenplaat overdragen tussen echtgenoten, w…

Via WebDIV kan u volgende voertuigen inschrijven:

- Nieuwe voertuigen die werden gepreregistreerd bij de DIV en aangekocht in België.

Via WebDIV kan u gewone platen aanvragen en commerciële platen verlengen.

 

Maar geen:

- Gepersonaliseerde platen

- Transit- of CD-platen

- TX-platen (taxi en huurvoertuig met chauf…

U moet in het bezit zijn van het originele formulier aanvraag tot inschrijving. Als aanvrager moet u dit volledig invullen en ondertekenen.

U vult de papieren aanvraag volledig in, ondertekent deze en voegt eventueel bijlagen toe. Daarna bezorgt u de aanvraag aan de DIV via de post of via de loketten of -antennes van de DIV.

U moet het originele aanvraagformulier zelf minstens zes maanden bijhouden. U moet het aan de DIV kunnen bezorgen als de DIV u hier specifiek om vraagt. U mag het formulier ook onder elektronische…

U kan het voertuig als nieuw inschrijven als het aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

-          Het voertuig werd nog nooit ingeschreven.

-          De constructiedatum mag niet lange…

U moet bij de politie aangifte doen van ongewilde buitenbezitstelling van een inschrijvingsbewijs. Daarna krijgt u een attest van verlies. Dit attest is maximum één maand geldig. U stuurt het a…

Als u met een Belgische nummerplaat reed, kan het voertuig opnieuw ingeschreven worden onder dezelfde naam. Reed u al met een Europese nummerplaat? Dan wordt het een nieuwe inschrijving.

Neen. Een attest van verlies is enkel geldig in België. U kan het voertuig dus niet exporteren zonder inschrijvingsbewijs. U kan het ook niet intracommunautair verkopen.

Er wordt geen duplicaat afgeleverd voor een verloren of gestolen inschrijvingsbewijs van een commerciële kentekenplaat. U kan wel een nieuwe aanvraag om inschrijving onder commerciële plaat indiene…

Omdat een annulering van een inschrijving gevolgen heeft op het vlak van de informaticatoepassing van de DIV, de verkeersbelasting en de belasting op de in verkeerstelling, aanvaardt de DIV slechts

Via dient u een aanvraag tot annulering in bij web-div-annul@mobilit.fgov.be. In de e-mail voegt u de scan toe van het aanvraagformulier waarmee het voertuig ingeschreven werd.

 

A…

Beschikt u over het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig? Dit wordt ook wel een COC of Certificate of Conformity genoemd.

Alle bromfietsen en motorfietsen moeten een COC bezitten als ze gedekt zijn door een Europese homologatie. De officiële mandataris van de fabrikant levert deze af.

U kan uw inschrijvingsaanvraag

U moet voor uw brom-of motorfiets een aanvragen. Daarvoor bezorgt u de volgende documenten aan de :

  • kopie van het douane…