Tot wanneer geldt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Werkgevers wiens diensten (of productie) (deels) stilvallen als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, kunnen een beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 13 maart tot en met 31 augustus 2020. Arbeiders, bedienden, uitzendkrachten en alternerend lerenden kunnen werkloos worden gesteld wegens overmacht. Werkloosheids- en arbeidsdagen kunnen afgewisseld worden, maar de werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag.

 

Laatste update: 10/08/2020