Verlenging tijdelijke werkloosheid corona?

De tijdelijke werkloosheid corona die momenteel geldt tot en met 31 augustus 2020 wordt niet langer verlengd voor alle Belgische bedrijven, maar bepaalde bedrijven kunnen tot het einde van het jaar toch nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid corona:

  • Sectoren die na een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken (opnieuw) moeten sluiten;
  • Ondernemingen die bijzonder zwaar worden getroffen. De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en corona kennen van ten minste 20 % van het globaal aantal bij de RSZ aangegeven dagen, met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

Dit betekent dat bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen vanaf 1 september 2020 niet langer kunnen genieten van tijdelijke werkloosheid corona. Maar de regering wil voor deze bedrijven om economische redenen toch een vereenvoudigde regeling voor tijdelijke werkloosheid garanderen. Daarom is een tijdelijke aanpassing gepland op overgangsbasis tot 31 december 2020. Klik hier voor meer informatie

 

Laatste update: 10/08/2020