Waarvoor kan ik als werknemer een beroep doen op het Sociaal Fonds?

Via het Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf heeft u recht op extra uitkeringen bij:

  • Tijdelijke werkloosheid
  • Volledige werkloosheid
  • Sluiting van uw bedrijf
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Halftijdse loopbaanonderbreking
  • Tijdskrediet eindeloopbaan
  • Brugpensioen of SWT
  • Loopbaanbegeleiding
  • Zachte landingsbaan
  • Terugbetaling kinderopvang                                                                                                                                         

Via SEFOCAM geniet u bovendien van een aanvullend pensioen.