Wat als ik halftijds loopbaanonderbreking neem en ouder ben dan 53 jaar? (Metaalhandel)

Bent u halftijds in loopbaanonderbreking en ouder dan 53 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende uitkering:

80,97 EUR per maand (gedurend6maanden)

 

Voorwaarden?

-          U neemt halftijds loopbaanonderbreking in overeenstemming met artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari 1985 over sociale bepalingen

-          U ontvangt van de RVA een uitkering voor loopbaanonderbreking

 

Formulier

 

Formulier F10: Aanvraag om aanvullende vergoeding bij halftijdse loopbaanonderbreking

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier in en laat de werknemer zijn deel invullen. Daarna bezorgt de werkgever het document per post aan het Sociaal Fonds samen met het document C62 van de RVA.