Wat als ik langdurig arbeidsongeschikt ben en jonger dan 55 jaar?

Bent u langdurig arbeidsongeschikt?

- Door ziekte of ongeval

- Maar niet door een beroepsziekte of arbeidsongeval

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds:

-          86,79 EUR: na 60 en na 120 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid

-          113,00 EUR: na 180, 240, 300 en 365 dagen

-          113,00 EUR: vanaf 455 tot maximum 995 dagen om de 90 dagen

Werd u ziek na 1/7/2019 dan is het dagbedrag 2,44 EUR per RIZIV-uitkering en 1,22 EUR per halve RIZIV-uitkering.

 

Voorwaarden?

-          U ontvangt een uitkering binnen de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering

-          U bent bij het begin van de arbeidsongeschiktheid in dienst van de werkgever

 

Formulier

Formulier F2: Aanvraag tot betaling van aanvullende uitkeringen wegens ziekte of ongeval
voor arbeid(st)ers jonger dan 55 jaar

 

Hoe?

Na 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid vult de werkgever bovenstaand formulier in en bezorgt het aan de werknemer. Die vult zijn deel in en laat een deel invullen door de mutualiteit. Tenslotte stuurt de werknemer het volledig ingevulde document terug naar het Sociaal Fonds.
Na 120, 180, 240… dagen herhaalt u deze procedure.