Wat als ik met pensioen ga?

Bent u arbeider bij een werkgever die behoort tot het PSC 112?
Dan hebt u recht op een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

Voor meer informatie over het aanvullend pensioen kan u terecht bij:

SEFOCAM                                                                                                                                
Woluwedal 46/7
1200 Brussel

Tel: 02/761 00 70
Fax: 02/772 19 77
E-mail: helpdesk@sefocam.be