Wat als mijn bedrijf sluit en ik ouder ben dan 45 jaar?

Sluit uw bedrijf?

-          Bent u ouder dan 45 jaar?

-          Zet het bedrijf waar u werkt zijn activiteiten volledig en definitief stop?

 

Dan hebt u in sommige gevallen recht op een bijkomende vergoeding:

-          Een bedrag van 323,91 EUR vermeerderd met 16,32 EUR voor elk jaar anciënniteit

-          Met een maximum van 1.068,36 EUR

 

Voorwaarden?

-          U bent op het ogenblik van de sluiting 45 jaar of ouder

-          U hebt in de onderneming minstens 5 jaar anciënniteit

-          U hebt geen nieuwe job binnen 30 kalenderdagen na de sluiting

 

Formulier F3: Premie bij stopzetting voor het arbeidspersoneel

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier volledig in en bezorgt het document per post aan het Sociaal Fonds. Daarna zal het Sociaal Fonds een document F3 bis verzenden naar de arbeiders in kwestie.