Wat gebeurt er als een werknemer in quarantaine wordt geplaatst?

Op het quarantainecertificaat geeft de arts aan of de werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is.

Als de werknemer kan werken, moet hij telewerken. Als telewerken niet mogelijk is, dan kan de werknemer tijdelijk werkloos gesteld worden.

Als de arts aangeeft dat de werknemer arbeidsongeschikt is, ontvangt hij in dit geval het gewaarborgd loon (en vervolgens een ziekte-uitkering).

 

Laatste update: 10/08/2020