Wat gebeurt er als een werknemer voor/tijdens/na zijn vakantie ziek is?

Als de ziekte voor de vakantie begint, wordt de arbeidsovereenkomst geschorst wegens arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd loon) en kan de werknemer zijn vakantie uitstellen. Indien het gaat om een  arbeider wordt zijn loon vervolgens door de mutualiteit aan hem uitbetaald en kunnen de vakantiedagen (betaald door het Vakantiefonds) later worden teruggevorderd.

Als de ziekte tijdens de vakantie uitbreekt, kan de werknemer zijn vrije dagen niet uitstellen.

Als de werknemer op het einde van zijn vakantie nog steeds ziek is, kan hij aanspraak maken op gewaarborgd loon.

 

Laatste update: 10/08/2020