Wat moet u doen als een werknemer positief is getest op COVID-19?

Als een werknemer positief test, hebt u als werkgever een verplichting jegens de andere werknemers, namelijk dat u de veiligheid en gezondheid op de werkplek moet garanderen (art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet). U moet dan alle werknemers naar huis sturen en vooral contact opnemen met de preventieadviseur-arbeidsarts die kan bevelen dat de werknemers worden getest.

 

Laatste update: 10/08/2020