Welke maatregelen heeft de RSZ genomen in het kader van coronavirus ?

Drie groepen van werkgevers kunnen hun RSZ-betalingen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uitstellen tot 15 december 2020. 

De eerste groep zijn de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn. De RSZ heeft al automatisch uitstel van betaling toegekend aan deze ondernemingen die via een eenvoudige applicatie kunnen nakijken of dit uitstel correct is toegekend. Klik hier.

De tweede groep zijn de ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten. Zij kunnen (bij voorkeur via hun sociaal secretariaat) hun sluiting vanaf 26 maart melden met een elektronische verklaring op eer.

De derde groep zijn de ondernemingen die niet volledig gesloten zijn maar hun economische activiteit  zwaar verminderd zien.  Zij kunnen (bij voorkeur via hun sociaal secretariaat) elektronisch een verklaring op eer indienen waarin ze verklaren een omzetverlies in het tweede kwartaal te hebben van ten minste 65% ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 EN/OF een vermindering hebben van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65% ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

De ondernemingen die niet behoren tot een van de bovenstaande drie groepen kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020, hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen.

Graag meer informatie ? Klik hier.

 

Laatste update: 10/08/2020