Wie beheert het Sociaal Fonds voor de Metaalhandel?

Het Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de Metaalsector wordbeheerdoor de:

- werknemersorganisaties: ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA en MWB-FGTB

- werkgeversorganisaties: TRAXIO en GRYMAFER