Wie beheert het Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf?

Het Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf wordbeheerdoor de:

- werknemersorganisaties: ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA en MWB-FGTB

- werkgeversorganisatie TRAXIO