27/11/2018

De hervorming van het vennootschapsrecht

De hervorming van het vennootschapsrecht

Het wetsontwerp die de oprichting van het wetboek van vennootschappen en verenigingen creëert (WVV), is gestemd geweest in commissie voor het handels- en economisch recht in de maand november.