27/11/2018

Wanneer de leervergoedingen aanpassen?

Wanneer de leervergoedingen aanpassen?

Opeenvolgende staatshervormingen hebben de bevoegdheden voor wat betreft “werk” verdeeld tussen de Staat bevoegd voor de werkloosheidsverzekering en het arbeidrecht, de Gemeenschap voor vorming en opleiding en het Gewest voor arbeidsbemiddeling en werklozenbegeleiding.