17/12/2018

Faillissement en clausule van eigendomsvoorbehoud

Faillissement en clausule van eigendomsvoorbehoud

Indien er geopteerd wordt voor uitstel of spreiding van betaling door de koper, kan de clausule van eigendomsvoorbehoud gebruikt worden om deze betaling te waarborgen.