31/05/2016

CECRA vraagt gelijke toegang tot voertuiggegevens

CECRA vraagt gelijke toegang tot voertuiggegevens

De wereld op zijn kop voor Europese autodealers: om te voldoen aan de vereisten van hun fabrikanten (OEM’s) moeten concessiehouders honderden miljoenen euro’s investeren in de modernisering van hun traditionele dealerships. 

Concessiehouders blijven zich aan deze hoge normen inzetten, tegen een achtergrond van dalende rentabiliteit en veranderende markttendensen.
Tegelijkertijd positioneren diezelfde fabrikanten zichzelf voor de toekomst. Bekende fabrikanten verkondigen publiekelijk hun transformatie van autofabrikanten naar mobiliteitsleveranciers. In de media experimenteren ze met nieuwe mobiliteitsdiensten die opgebouwd zijn rond hun kernproducten. Er is al een brede waaier aan voorbeelden, gaande van investeren en/of participeren in carsharing-organisaties tot het uittesten van oplossingen voor het bezorgen van pakjes rechtstreeks aan het voertuig van de klant, in samenwerking met Amazon. De rol van de concessiehouder in het toekomstige marktmodel is echter onduidelijk.

De sleutel tot het succes zal de directe relatie met de klant zijn en het slimme beheer van gegevens, zowel auto- als klantgegevens.

De Europese Cardealers (ECD) vrezen daarom dat dealers zouden kunnen achteropraken in dit o zo belangrijke spel. “Autodealers moeten gelijke toegang krijgen tot gegevens die gegenereerd worden door geconnecteerde voertuigen”, stelt Antje Woltermann, voorzitter van ECD en vicevoorzitter van CECRA. Enkel klantgegevens – de valuta in de digitale wereld – bieden de concessiehouders de gelegenheid om duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Dure showrooms worden intussen minder en minder belangrijk voor de verkoop van nieuwe wagens. Waar de typische koper vroeger vijf keer langskwam in een concessie alvorens te beslissen over zijn nieuwe wagen, is er vandaag vaak slechts één bezoek meer overgebleven.

Duurzame bedrijfsmodellen bestaan uit intelligente verbanden tussen persoonlijke klantgegevens gegenereerd in de loop van de levenscyclus en de gegevens voortgebracht door het voertuig zoals gebruikspatronen, specifieke behoeften of rijgedrag. Op basis hiervan kunnen perfect bij elkaar passende mobiliteitsoplossingen gemaakt worden gericht op de behoeften van de individuele klant. Op deze manier kunnen concessiehouders zich ontwikkelen tot mobiliteitsleveranciers.
 
Maar vooral wanneer het gaat over data gegenereerd door connected cars, eisen fabrikanten eenzijdig om deze gegevens te controleren. De speler die eerst toegang krijgt tot deze data heeft volgens Woltermann een concurrentieel voordeel. Er moet gegarandeerd worden dat niet alleen de autofabrikanten, maar ook de andere geïnteresseerde marktspelers – inclusief concessiehouders – gelijke toegang krijgen tot deze data. Het is vanzelfsprekend dat de klant de soevereiniteit over zijn gegevens zal behouden.
 
Er is uiteraard nood aan een wettelijk kader vanuit de Europese Commissie wat de toegang tot voertuiggegevens betreft. Er zijn veel onderwerpen zoals gegevensbescherming en privacy of verkeersveiligheid die de Commissie zou moeten bekijken. Maar één punt verdient specifieke aandacht vanuit het oogpunt van de autodealers: eerlijke concurrentie voor die spelers die de toegang tot de voertuiggegevens nodig hebben om de beste mobiliteitsoplossingen aan te bieden aan hun klanten.

Meer info: Bernard Lycke - +32 2 771 96 56 - bernard.lycke@cecra.eu