12/02/2018

Actie gemeenschappelijk vakbondsfront 16/5/2018 in Brussel

Actie gemeenschappelijk vakbondsfront 16/5/2018 in Brussel

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft "een grootschalige pensioenactie" aangekondigd op 16 mei 2018 in Brussel.

De vakbonden preciseren enerzijds dat individuele afwezigheden in verband met deze acties als afwezigheid wegens staking moeten worden beschouwd en, anderzijds, dat de vakbondscentrales de nodige schikkingen zullen treffen met de betrokken werkgevers. De vakbond voegt eraan toe dat de werknemers van wie de shift op 15 mei ’s avonds is begonnen of in de nacht van 16 op 17 mei eindigt, eveneens gedekt worden.

Hoe dan ook zullen de werknemers die stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren dat ze niet hebben gewerkt. 

Het is toegestaan de uitzendkrachten tijdens de vakbonds-manifestaties in dienst te houden, behalve in geval van staking in de onderneming, die voor ieder geval afzonderlijk met het uitzendbureau moet worden geëvalueerd.

Gerelateerde artikels/infobulletins

Staking op 10/10/2017 met mogelijke gevolgen voor onze ondernemingen

Staking op 10/10/2017 met mogelijke gevolgen voor onze ondernemingen

Er werden syndicale acties aankondigd tegen de zogenaamd antisociale maatregelen met betrekking tot de pensioenen en de openbare diensten. Bij  o.a. …

Actualiteit